Cart

sobota, 01. október 2022

Ružový október 2022

Ružová farba v októbri je medzinárodným symbolom boja proti rakovine prsníka.

Ďalším symbolom je ružová stužka, symbol snáh dostať onkologické ochorenie pod kontrolu.

Ružový október je mesiac, v ktorom sa venujeme zvyšovaniu povedomia všetkých žien Slovenska o tom, ako je možné predísť rakovine prsníka správnym životným štýlom, zachrániť svoj život a zdravie využívaním výhod skríningu a skríningovej mamografie a výhod samovyšetrenia prsníkov.

Ružový október je mesiacom, kedy vyjadrujeme silnú podporu všetkým ženám, ktoré prekonávajú alebo už prekonali rakovinu prsníka.

Ružový október je tiež mesiacom, kedy otvorene hovoríme na témy žena s onkologickým ochorením, strach z onkologického ochorenia a rodina a spoločnosť bez tabuizovania týchto tém.

Hovoríme aj o mamografickom skríningu rakoviny prsníka žien Slovenska, jeho pozitívach aj vývinových problémoch. Hovoríme o tých, ktorí skríning každodennou náročnou, vysoko odbornou prácou a citlivým ľudským prístupom tvoria.

Hovoríme o "neviditeľných ženách s metastatickým ochorením".

Hovoríme o silnom odkaze žien, ktoré prekonali rakovinu prsníka a vedia, aké dôležité je zdravie a ako sa treba o zdravie starať.

Hovoríme o neziskových pacientskych organizáciách, ktoré podporujú tento pozitívny proces a pomáhajú zaviesť kvalitný mamografický skríning na Slovensku.

Hovoríme o vede a tých, ktorí pomáhajú riešiť tento problém.

Pripomíname a oceňujeme tieto snahy ružovým osvetlením dominánt miest, skríningových centier a pod. počas celého októbra, alebo 15. októbra, ktorý je Medzinárodným dňom zdravia prsníkov (Breast Health Day) a osobne nosením ružovej stužky, ružových doplnkov a pod.

HLAVNOU TÉMOU ROKU 2022 JE
SPRÁVNA ŽIVOTOSPRÁVA
POMÁHA
PREDCHÁDZAŤ RAKOVINE PRSNÍKA
sobota, 01. október 2022