Perzonalizovaná medicína ako vízia budúcnosti

Výhľady do budúcnosti

V dnešných časoch sa často spomína pojem “perzonalizovaná medicína” – čo to vlastne znamená? V minulosti bolo zvykom pri všetkých onkologických ochoreniach aplikovať štandardné jednotné liečebné metódy – bez ohľadu na pacienta či individuálne príznaky a zvláštnosti ochorenia. Výskum priniesol v posledných rokoch v medicíne veľa zmien – dnes dokážeme ďaleko presnejšie charakterizovať onkologické ochorenie u každého jednotlivca a popísať ho stále presnejšími molekulobiologickými vyšetreniami individuálne. Inak povedané:OOP u pani A nie je biologicky identické s ochorením pani B a črevné onkologické ochorenie pána C je odlišné od črevného onkologického ochorenia pána D.

My, lekári a výskumníci už roky pracujeme na vývoji individuálne nastaveného vyšetrovania a priblížení sa tak genetickej jedinečnosti rakovinových nádorov a ich terapie. Práve OOP sa – opakovane – stalo priekopníkom v onkológii. „Hormónreceptorpozitívne“ ochorenie sa dnes rutinne lieči celkom inak ako OOP bez hormónreceptorov. Tie formy OOP, pri ktorých je výrazný HER/2 onkogén, sú pomocou cielenej antireceptorovej terapie lepšie liečiteľné a cielenejšie (s menšími vedľajšími účinkami) ako ešte pred 10 rokmi.

Individualizovaná terapia často popri presnom vyšetrení typu a štádiu ochorenia, vyžaduje tiež veľmi náročnú analýzu charakteru nádora (tzv. biomarkerprofil). Okrem toho sa čím ďalej, tým viac sústreďujeme nielen na rozdiely v ochorení, ale aj podchytenie individuálnych biologických vlastností pacientov a pacientiek (napr. vek, váha či sprievodné ochorenia). To sa zohľadní pri interdisciplinárnom prístupe k terapii. Zvyšuje sa tak šanca pacienta alebo pacientky na účinnú terapiu za minimalizovaných vedľajších účinkov a zvyšuje sa miera prežitia. Poctivo však treba dodať, že ešte nie sme tak ďaleko, aby sme plne chápali VŠETKY vlastnosti onkologických ochorení. Terapia prispôsobená konkrétnemu pacientovi / pacientke „na mieru“ je tak ešte stále hudbou budúcnosti. Pokrok nevyhnutný na dosiahnutie takej terapie umožňuje klinický výskum. Práve v Rakúsku je celkový vývoj modernej terapie onkologických ochorení všeobecne uznávaný a populárny.

Veľké národné i medzinárodné štúdie sa aktuálne zaoberajú individualizáciou terapie onkologických ochorení. Chceme dosiahnúť stav umožňujúci presné napadnutie rakovinových buniek, a to čo najširším záberom terapie, napr. použitím tzv. „designer drugs“.

V tomto prípade sa ani tak nejedná o tradičné protirakovinové lieky, ale o protilátky či látky, napádajúce rastový mechanizmus nádorových buniek.

Dôležitým krokom k ďalšiemu zlepšeniu individuálnych liečebných stratégií je presadenie striktnej interdisciplinarity pri plánovaní terapie. Spoločným určením operácie, ožarovania a medikamentóznej terapie konzíliom sa zaručuje každému pacientovi / pacientke optimálny úžitok z odbornej a vedeckej úrovne zúčastnených špecialistov.

Akceptujeme tak štandardné moderné terapie, klinické štúdie, ako aj odborné znalosti a skúsenosti lekárov prísne rešpektujúc zákonné smernice Komisie pre etiku.

Klinické štúdie sú ručiteľom serióznosti výskumu k úžitku a dobru pacientov, práve v počínajúcom období personalizovanej terapie.

Univ.-Prof. Dr. Michael Gnant, chirurg, Univerzitná chirurgická klinika, Viedeň, Rakúsko

Text prevzatý od ED Austria, Preklad a adaptácia: Tím ED Slovakia