Onkomamky

Občianske združenie

Cez životnú skúsenosť k Občianskemu združeniu...

Na začiatku bola životná skúsenosť... skrze ňu vznikla myšlienka založenia Občianskeho združenia. Sme štyri statočné ženy - onkomamky a máme nápad, vízie, ciele. Žiadna z nás nie je rodená biznismenka, no máme silné odhodlanie premeniť myšlienku pomoci na pomoc konkrétnu, adresnú.

Cieľom občianskeho združenia Onkomamky je podpora žien, ktorým bolo diagnostikované onkologické ochorenie a ktoré sú zároveň matkami nezaopatrených detí, pomoc k prekonávaniu sociálnych a psychických problémov, pomoc a podpora matkám v čase liečby a pri ich integrácii po absolvovaní liečby do spoločenského a pracovného života. Projekt predstavuje centrum, v ktorom sa skĺbi priestor pre oddych, relax, kávu a koláčik s priestorom pre deti návštevníkov centra až po priestor Dielničky pre uplatnenie onkomamiek. Projekt vznikol na základe unikátnej myšlienky pomoci ženám, ktoré sú vyčerpané liečbou tohto ochorenia a ktoré si hľadajú uplatnenie na pracovnom trhu so zreteľom na ich zdravotný stav.

Tieto ženy sa aj počas liečby snažia o plnohodnotnú starostlivosť o svoju rodinu, čo ich často privádza na hranicu ich fyzických a psychických síl.

Tieto ženy sa dokážu tešiť z každej maličkosti a užívať si krásu dneška.

Nemáme potrebu zastúpiť štát/systém v oblastiach, kde nekoná. Namiesto mnohých výhovoriek „ako sa to nedá“, pracujeme na tom, aby sme našli spôsob „ako sa to dá“. Prekážky neznamenajú koniec...je toľko možností...len ich treba hľadať. My sme sa už rozhodli. Spájame sa s partnermi, ktorých osloví pridaná hodnota „krajšieho zajtrajšku pre Onkomamky“.  Bude nám cťou, ak sa rozhodnete akoukoľvek formou podporiť náš projekt. Ďakujeme

Onkomamky Janka, Zuzka, Katka, Marcelka