Onkokontrola a viac ...

Verejný prísľub Národneho onkologického inštitútu z 30. mája 2023.

V roku 2023 sa Ružová stužka n.f. zaviazala na svojich vzdelávacích akciách propagovať Onkokontrolu slovenský názov pre skríningové programy medzi ktoré patrí aj mamografický skríning rakoviny prsnika.

onkokontrola-prsnik

Verejnovzdelávacie akcie informujúce širokú verejnosť o prevencii rakoviny prsníka, o mamografickom skríningu a jeho význame ako i o úlohe samovyšetrenia prsníkov, správnej životosprávy finančne podporuje u tých neziskových organizácii, ktoré splnili podmienky projektu. Národný onkologický inštitút tieto akcie finančne podporuje zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR.

www.onkokontrola.sk

MZ SR: Spustenie informačnej kampane ONKOKONTROLA (video na Facebook)