Mamografický skríning

Základné informácie

"Po kom ide rakovina" - 16 príčin, ktoré môžu privolať nádor prsníka či inú onkologickú chorobu, Článok Plus jeden deň, 19.1.2020

SKRÍNING RAKOVINY PRSNÍKA - Národný onkologický inštitút (brožúrka)

Inštruktážne video ku mamografickemu skriningu

Ružová stužka podporuje zavedenie mamografického skríningu na Slovensku

Čo je skríning rakoviny prsníka

Skríning rakoviny prsníka je organizované kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasný záchyt karcinómu prsníka, realizovaný skríningovým mamografickým vyšetrením prsníkov populácie žien, ktoré nepociťujú žiadne priame známky prítomnosti nádorového ochorenia prsníka. Skríning rakoviny prsníka je realizovaný v súvislosti s ostatnými komplexnými skríningovými vyšetreniami populácie, t.j. skríning rakoviny krčka maternice a skríning kolorektálneho karcinómu.

Skríning rakoviny prsníka je súčasťou odporúčaní rady Európskej únie zo dňa 2.12.2003 (2003/878/EC). Rada odporúča členským štátom implementáciu skríningu rakoviny prsníka, pričom jeho nevyhnutnou súčasťou je taktiež zber dát o preventívnych vyšetreniach, i následných diagnostických procedúrach. Ich prostredníctvom potom má byť pravidelne monitorovaný skríningový proces a jeho vplyv na úmrtnosť karcinómu prsníka. Podrobné odporúčanie pre implementáciu skríningových programov jednotlivých štátoch obsahuje dokument European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, ktorý je záväzným dokumentom aj pre skríning rakoviny prsníka na Slovensku.

Ciele skríningu

Systematický mamografický skríning je preventívne opatrenie, ktoré má pozitívny dopad na širokú skupinu obyvateľov v rámci celoplošných skríningových programov. Primárne ciele kvalitného celoplošného skríningu rakoviny prsníka na Slovensku sú včasné rozpoznanie karcinómov v neinvazívnom, resp. včasne invazívnom štádiu bez metastáz (priemer pod 2 cm), účasť žien 70 až 75 percent zníženie mortality na rakovinu prsníka o 30 až 35 percent zlepšenie životných podmienok žien s rakovinou prsníka cez efektívnejšie terapeutické postupy.

Komplexný návrh mamografického skríningového programu