Strach z mamografie?

Mamografický skríning

V článku sú uvádzané názory popredných českých odborníčok pre mamológiu:

prim. MUDr. M. Skovajsovej z Mamma centra v Prahe,
prim. MUDr. E. Bartoňkovej z Oddelenia radiológie Masarykovho onkologického ústavu v Brne,
Doc. MUDr. P. Tesařovej z Onkologickej kliniky VFNv Prahe.

S láskavým súhlasom pani primárky MUDr. Miroslavy Skovajsovej, predsedníčky Asociácie mamodiagnostikov Českej republiky článok upravila a do slovenčiny preložila MUDr.Katarína Mlyneková, členka výboru SEMADI.

Škodí mamografia?

Mamografia (MMG) je najspoľahlivejšia doteraz známa metóda k odhaľovaniu nádorov prsníka aj v počiatočnom štádiu.

Spoľahlivosť metódy, pokiaľ je vykonávaná v akreditovaných centrách, je takmer 99%. V prípade včas objaveného karcinómu prsníka majú pacientky veľkú nádej na vyliečenie. (Napríklad: behom 12 rokov skríningového programu v ČR poklesla úmrtnosť na rakovinu prsníka o viacej ako 30%, je to tretí najlepší výsledok v Európe). To vyvracia mýtus o tom, že mamografia je zbytočná alebo neúčinná. Niektoré mylne zaužívané informácie môžu ženy od MMG vyšetrenia odradiť.

Odhadom asi 10% žien verí rôznym článkom na internete, ktoré sa vyjadrujú o mamografii negatívne. Asi najrozšírenejšou obavou je bolesť alebo drvenie prsníka pri vyšetrení. Prsná žľaza je veľmi jednoduchý orgán, ktorý je stavaný na rôzne veľké objemy záťaže. Počas života zvládne mnoho nechcených úderov rukami, o dvere, pri športoch, alebo behom partnerského života. Zvládne tehotenstvo aj dojčenie. Prsná žľaza nie je tak jemná, aby mohlo krátke 3-sekundové väčšie stlačenie vyvolať nejakú chorobu!

Stlačenie prsníka pri vyšetrení je nutné pre čo najlepšiu prehľadnosť prsníka a zníženie dávky žiarenia. Niektoré ženy majú obavy z toho, že žiarenie pri mamografii miesto aby pomáhalo odhaľovať nádor, naopak riziko rakoviny zvyšuje. Ide o absurdnú obavu, pretože dávka radiačného žiarenia je skutočne malá.

Radiačná záťaž pri MMG je niekoľkonásobne nižšia a šetrnejšia, ako pri bežnom rtg kostí alebo CT vyšetrení. Mamografickým vyšetrením dostanete do tela toľko mäkkého žiarenia, ako keď letíte lietadlom z Prahy do New Yorku. Niekedy sú obavy z toho, že mamografia vyvolá rakovinu štítnej žľazy. Množstvo radiácie zasahujúce štítnu žľazu pri mamografickom vyšetrení je zanedbateľné. Väčšinou sa jej rentgenové lúče ani nedotknú.

Ak je mamografia dobre urobená pravidelne školenými rádiologickými asistentami, ak sú mamografické pracoviská pravidelne kontrolované (akreditované pracoviská), strach vyšetrovanej ženy nie je na mieste.