Aktivity 2022

Plán činnosti Ružová stužka n.f. a Europa Donna Slovakia rok 2022


Január

 • Online súťaž: RUŽOVÁ TUŽKA, osobné príbehy na tému: "Ako do môjho života vkročil nevítaný hosť - rakovina prsníka, ako sa zmenil môj postoj k životu, čo mi to dalo, čo mi pomohlo nájsť pevný bod v rozkývanom svete."

September

 • 21.9.2022 Ružová stužka n.f.Europa Donna Slovakia, OZ Amazonky a Knižnica Bratislava-Nové mesto: centrálna knižnica Pionierska 12 výstava obrazov Michala Minarského pod názvom Ružové okuliare spojenej so vzdelávaním prítomných o prevencii a mamografickom skríningu spolu s nácvikom samovyšetrenia prsníkov na fantóme počas trvania výstavy. 

Ružový október:

 • 4.10.2022 Košice - ocenenie prevereného skríningového pracoviska v nemocnici Košice-Šaca. Ocenenie odovzdajú OZ Amazonky a Ružová stužka n.f.Europa Donna Slovakia. Ocenenie sprevádza vzdelávacia akcia pre verejnosť pod názvom Poď na mamografiu, ja som už bola... Ocenenie a sprevádzajúca akcia sú spojené s tlačovou konferenciou. Popoludní prednáška pre košických stredoškolákov o prevencii.
 • 9.10.2022 prednáška o prevencii rakoviny prsníka a o mamografickom skríningu spojená s nácvikom samovyšetrenia na fantóme  v Hornej Maríkovej spolu s prezentáciou diel onkopacientiek (survivors) a ochutnávkou zdravej stravy, interaktívna diskusia na uvedené témy. 
 • 13.október
  • Osvetlenie dominánt Bratislavy (magistrát, prezidentský palác a iných miest na ružovo).
  • Tlačová konferencia ku Dňu pre zdravé prsia (Breast Health Day) na magistráte, Justiho sieň: Ružová stužka n.f. Europa Donna Slovakia a OZ Amazonky s účasťou NOI, zdravotných poisťovní a MZ SR na tému Mamografický skríning na Slovensku - ako zvýšiť účasť žien Slovenska.
  • Spojené s vernisážou diel onkopacientky (survivor) Eriky Gregušovej pod názvom Fragmenty prírody v Galérii X, Zámočnícka 5, Bratislava, výstava sa poriada v rámci 10 výročia cyklu výstav pod názvom Sme úžasné
 • 14. október
  • Prednáška pre vysokoškolákov pod názvom Ako predísť rakovine prsníka, Prešov 
 • 19.október 
  • Ku dňu Breast Health Day -Európsky deň pre zdravé prsia: akcia v Trnave pod názvom Pozvi mamu, tetu, starú mamu na mamografiu. Prednášky o prevencii rakoviny prsníka, o mamografickom skríningu, o zdravotnej starostlivosti spolu so životnými príbehmi žien - onkopacientiek.
  • Spoluorganizátori: Ružová stužka n.f., Europa Donna Slovakia , OZ Amazonky, Trnavská univerzita, mesto Trnava, NOI, MZ SR, Fakultná nemocnica Trnava.
  • Prezentácia tvorby onkopacientiek na Trojičnom námestí v Trnave spojené s výukou samovyšetrenia. 
 • 25.október
  • 87. výstava cyklu Umenie, ktoré lieči - fotografie z tvorby Evy Massar pod názvom    vernisáž výstavy je spojená so vzdelávaním verejnosti o prevencii rakoviny prsníka, o mamografickom skríningu vrátane výuky samovyšetrenia prsníkov na fantóme v Preventívnom centre OUSA v Bratislave. Spoluorganizátori: Ružová stužka n.f, Europa Donna Slovakia a OZ Amazonky.

November:

 • 15.november - Vedecká konferencia v Trnave.

December:

 • Ružová stužka n.f.,Europa Donna Slovakia, OZAmazonky, MO Živena a Knižnica Bratislava-Nové mesto "Deň pre ženy ." Vzdelávacia akcia pre verejnosť a prezentácia diel onkopacientiek, interaktívna diskusia o zásadách správnej životosprávy spojená s výukou samovyšetrenia na fantóme  v priestoroch Domu kultúry Bratislava - Nové mesto na Stromovej ulici vo veľkej sále.

Plán činnosti na rok 2022

 1. Výstavy obrazov umelcov survivors spojené s výukou verejnosti o predchádzaní onkologickému ochoreniu cez správnu životosprávu, účasť na mamografickom skríningu a tréning samovyšetrenia na výukových modeloch prsníka počas trvania výstavy dobrovoľníčkami. Akcia je spojená s odovzdaním vzdelávacích materiálov.
  V pláne: umelkyne: A. Držíková, K. Petrejová, M. Daňková, K. Olíková, L. Drobová, E.Králová.
 2. ED Slovakia a Ružová stužka n.f. spolu s OZ Amazonky vytvoria online akciu BHD Umenie a humanita 2022
 3. Beh pre zdravé prsia 2022 akcia BHD Europa Donna Slovakia a Ružová stužka n.f., OZ Amazonky a Onkomamky
  29.5.2022 online aj prezenčne na Veľkom Draždiaku v Bratislave pod záštitou MZSR a NOI.
 4. BHD Europa Donna 2022 Pink October
  15.10.2022 deň Breast Health Day celoeurópskej akcie Europa Donna:
  1. Osvetliť dominanty miest, v ktorých sú preverené skríningové mamografické pracoviská na ružovo (pink farba je symbolom prevencie rakoviny prsníka)
  2. V októbri prebehnú vzdelávacie akcie pre vysokoškoláčky a vysokoškolákov o predchádzaní vzniku onkologického ochorenia prsníkov správnou životosprávou, pohybom, účasťou na mamografickom skríningu: Chráň svoje zdravie aj zdravie svojej matky! (Trnava, Košice, Trenčín, Bratislava…) spojené s výukou samovyšetrenia prsníkov na výukových modeloch a rozdávanie vzdelávacích materiálov
  3. Konferencia preverených skríningových mamografických pracovísk spojená s tlačovou konferenciou MZ SR a NOI s podporou platformy pac. organizácii vrátane RS n.f. a ED Slovakia Vrátane akcie Poď na mamografiu, ja som už bola...
  4. Vzdelávanie žien čakajúcich na mamografické vyšetrenie v čakárni vzdelávacími materiálmi, vzdelávacími nahrávkami akcií...