Aktivity 2022

Plán činnosti Ružová stužka n.f. a Europa Donna Slovakia rok 2022

Kampaň Ružový október 2022

BRATISLAVA
 • 13.10. osvetlenie dominánt mesta Bratislava: magistrát, prezidentský palác a iných miest mesta Bratislava
Rádiologická klinika LFUK a OÚSA
 • 25.10. – spoluorganizovanie 87. výstavy cyklu „Umenie, ktoré lieči“ (fotografie z tvorby Evy Massar) spojenej so vzdelávaním verejnosti o prevencii rakoviny prsníka, o mamografickom skríningu vrátane výuky samovyšetrenia prsníkov na fantóme v Preventívnom centre OÚSA v Bratislave (spoluorganizátori: Ružová stužka n.f., Europa Donna Slovakia)
RUŽOMBEROK
 • 15.10. osvetlenie radnice mesta Ružomberok
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
 • zvýšenie povedomia o mamografickom skríningu a dôležitosti prevencie rakoviny prsníka na regionálnej úrovni prostredníctvom regionálnych médií
 • uverejnenie edukačného článku o skríningovom vyšetrení v regionálnych novinách - Ružomberský hlas a Spoločník
TRNAVA
 • 10.10. – 24.10. osvetlenie budovy radnice na Hlavnej ulici v Trnave
 • osvetlenie budovy rektorátu Trnavskej univerzity v Trnave na Hornopotočnej ulici
 • osvetlenie ďalších dominánt mesta Trnava
Fakultná nemocnica Trnava; MRI, s.r.o. – Inštitút zobrazovacej diagnostiky Trnava
 • 19.10. od 13.00 do 15.00 hod. - spoluorganizovanie verejno-vzdelávacieho podujatia „Breast Health Day – Pozvi mamu, tetu, starú mamu na mamografiu“, (spoluorganizátori: Trnavská univerzita v Trnave, Ružová stužka n.f., Europa Donna Slovakia, O. Z. Amazonky NOI, mesto Trnava).
  Program podujatia: edukačná prednáška o prevencii rakoviny prsníka, správnom životnom štýle a zdravej životospráve, mamografickom skríningu na Slovensku a mamodiagnostike na preverených skríningových mamografických pracoviskách v Trnave. Nácvik samovyšetrenia prsníka na modeloch. Životné príbehy onkologických pacientiek. Slávnostné predstavenie novej pacientskej skupiny žien s rakovinou prsníka „Ružová stužka“ v TRNAVE.
 • 19.10. od 10.00 do 17.00 hod. - Prezentácia pacientskych organizácií spojená s nácvikom samovyšetrenia prsníkov na fantóme, ochutnávka zdravej stravy a prezentácia diel onkopacientiek na Trojičnom námestí v Trnave.
 • 15.11. – spoluorganizovanie vedeckej a odbornej konferencie „Onkologické skríningové programy na Slovensku“, (spoluorganizátori: Trnavská univerzita v Trnave, Ružová stužka n.f., Europa Donna Slovakia, NOI a ďalší).
LIPTOVSKÝ HRÁDOK
 • osvetlenie vyhliadkového miesta „Skalka“
SVALZY, s.r.o, - Liptovský Hrádok
 • vysvietenie vyhliadkového miesta „Skalka“ podporené zverejnením informácie v mestskom spravodaji Liptovského Hrádku a na posteri na mestskom úrade o význame a symbolike vysvecovanie dominánt SR na ružovo ako aj o medzinárodnej kampani PINC OCTOBER
 • 19.10.2022 o 14.00 hod. organizovanie podujatia "Deň otvorených dverí" na mamografickom oddelení s následnou edukáciou a s možnosťou diskusie, zvýšenie povedomia o mamografickom skríningu a dôležitosti prevencie rakoviny prsníka na regionálnej úrovni prostredníctvom regionálnych médií (spolupráca s AVON)
PREŠOV
 • osvetlenie radnice mesta Prešov a ďalších dominánt mesta Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
 • podpora zvýšenia povedomia o mamografickom skríningu a dôležitosti prevencie rakoviny prsníka na regionálnej úrovni
MALACKY
Nemocničná a.s.
 • počas mesiaca október zvyšovanie povedomia o mamografickom skríningu a dôležitosti prevencie rakoviny prsníka na sociálnych sieťach (FB, IG, LI) pracoviska – „Aj my sme ružoví“
 • 15.10. podpora BHD prostredníctvom rozdávania ružových pripínacích stužiek a materiálov o onkologických ochoreniach a skríningových vyšetreniach
TRENČÍN
 • osvetlenie Trenčianskeho hradu
 • osvetlenie budovy Fakulty zdravotníctva TnUAD (slávnostné osvetlenie za prítomnosti p. rektora Doc. Ing. J. Habánika, PhD, pozvaní sú aj župan TSK a primátor TN)
 • 14.-15.10. – osvetlenie ďalších dominánt mesta Trenčín
Fakultná nemocnica Trenčín
 • 21.10. - zorganizovanie verejno-vzdelávacieho podujatia na mamografickom oddelení pracoviska zameraného na samovyšetrovanie prsníkov, zvýšenie povedomia o mamografickom skríningu a dôležitosti prevencie rakoviny prsníka prostredníctvom odborných prednášok a odborných materiálov o prevencii rakoviny prsníka pre všetkých účastníkov
 • podpora BHD všetkými zamestnancami, ktorí budú mať na odeve symbolicky pripnutú ružovú stužku
Rádiologická klinika, s.r.o.
 • 12.10. – spoluorganizovanie vzdelávacieho podujatia na FZ TnUAD pre odbornú aj laickú verejnosť celej FZ a TSK a MÚ (spoluorganizátori: Trenčianska univerzita, Amazonky). Program podujatia: odborné prednášky na tému prevencia, boj proti rakovine prsníka, mamografický skríning na Slovensku a súčasný stav. Výcvik samovyšetrenia prsníkov na modeloch a prezentácia videí na spomínané témy.
 • prednášky v rámci Ružového októbra a týždňa vedy a techniky na tému prevencia onkologických ochorení a zdravý životný štýl
 • prezentácia výsledkov práce troch skríningových centier v Trenčianskom kraji (RDG klinika Trenčín, FN Trenčín, Prievidza) na regionálnej úrovni
 • 10.10. – 15.10. – prezentácia videí vo vestibule FZ Trenčianskej univerzity – Fond Tatra banky – Prevencia karcinómu prsníka
KOŠICE
Mamodiagnostické centrum, Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
 • vyhotovenie promo tabuliek s rôznymi „heslami“, s ktorými sa bude možné odfotiť za účelom podpory BHD
 • lekári Kliniky rádiológie budú mať symbolicky oblečené ružové tričká
 • vizuál webu pracoviska sa na daný čas „prefarbí naružovo“
 • zvýšenie povedomia o mamografickom skríningu a dôležitosti prevencie rakoviny prsníka prostredníctvom tlačovej správy
 • do kampane Ružový október budú zapojené aj ďalšie mamografické pracoviská spoločnosti AGEL, na ktorých budú prebiehať totožné aktivity:
  • Skalica, stacionár, ambulancia, mamografické pracovisko
  • Komárno, ambulancia, oddelenie, mamografické pracovisko
  • Zvolen, ambulancia, mamografické pracovisko
  • Levoča, ambulancia, mamografické pracovisko
  • Levice, ambulancia, mamografické pracovisko
DOLNÝ KUBÍN
DONsP MUDr. Ladislava Nádašiho-Jégeho
 • zvýšenie povedomia o mamografickom skríningu a dôležitosti prevencie rakoviny prsníka na regionálnej úrovni prostredníctvom regionálnych médií (TV)
 • počas vybraného dňa mesiaca október realizovanie skríningového mamografického vyšetrenia a USG žien vo veku 50-69 rokov bez objednania v poobedných hodinách
BANSKÁ BYSTRICA
 • 15.10. – osvetlenie Hodinovej veže a radnice v meste Banská Bystrica
Mamma centrum Sv. Agáty Banská Bystrica, a.s.
 • 14.10. – edukačný stánok v nákupnom centre Európa v Banskej Bystrici – edukovanie návštevníčok, aby sa nebáli mamografie a sonografie prsníkov
 • 4.10. – edukačný rozhovor pána primára Mammacentra MUDr. Ivana Turčana, PhD. v banskobystrickom rádiu BBFM
 • Prednáška na Slovenskej zdravotníckej univerzite pre študentky o dôležitosti prevencie v oblasti zdravia prsníkov
ZVOLEN
 • 15.10. – osvetlenie Starej radnice v meste Zvolen
Mamma centrum Sv. Agáty Banská Bystrica, a.s.
 • 15.10. o 9:00 – Ružový pochod na Pustý Hrad (spolupráca polikliniky ProCare Zvolen, Mammacentra sv. Agáty Banská Bystrica, združenie Nordic walking Zvolen a mesta Zvolen)

Plán činnosti na rok 2022

 1. Výstavy obrazov umelcov survivors spojené s výukou verejnosti o predchádzaní onkologickému ochoreniu cez správnu životosprávu, účasť na mamografickom skríningu a tréning samovyšetrenia na výukových modeloch prsníka počas trvania výstavy dobrovoľníčkami. Akcia je spojená s odovzdaním vzdelávacích materiálov.
  V pláne: umelkyne: A. Držíková, K. Petrejová, M. Daňková, K. Olíková, L. Drobová, E.Králová.
 2. ED Slovakia a Ružová stužka n.f. spolu s OZ Amazonky vytvoria online akciu BHD Umenie a humanita 2022
 3. Beh pre zdravé prsia 2022 akcia BHD Europa Donna Slovakia a Ružová stužka n.f., OZ Amazonky a Onkomamky
  29.5.2022 online aj prezenčne na Veľkom Draždiaku v Bratislave pod záštitou MZSR a NOI.
 4. BHD Europa Donna 2022 Pink October
  15.10.2022 deň Breast Health Day celoeurópskej akcie Europa Donna:
  1. Osvetliť dominanty miest, v ktorých sú preverené skríningové mamografické pracoviská na ružovo (pink farba je symbolom prevencie rakoviny prsníka)
  2. V októbri prebehnú vzdelávacie akcie pre vysokoškoláčky a vysokoškolákov o predchádzaní vzniku onkologického ochorenia prsníkov správnou životosprávou, pohybom, účasťou na mamografickom skríningu: Chráň svoje zdravie aj zdravie svojej matky! (Trnava, Košice, Trenčín, Bratislava…) spojené s výukou samovyšetrenia prsníkov na výukových modeloch a rozdávanie vzdelávacích materiálov
  3. Konferencia preverených skríningových mamografických pracovísk spojená s tlačovou konferenciou MZ SR a NOI s podporou platformy pac. organizácii vrátane RS n.f. a ED Slovakia Vrátane akcie Poď na mamografiu, ja som už bola...
  4. Vzdelávanie žien čakajúcich na mamografické vyšetrenie v čakárni vzdelávacími materiálmi, vzdelávacími nahrávkami akcií...