Základné informácie

Prevencia rakoviny prsníka

FAKTY:

  • keby každá 40-ročná a staršia žena na Slovensku využívala možnosť preventívnych mamografických prehliadok, ktoré sú zadarmo každé 2 roky, každý rok by vďaka včasnému zisteniu rakoviny bolo zachránených 300 žien, ktoré doteraz každoročne umierajú na rakovinu prsníka na Slovensku zbytočne. Stačí tak málo - vypýtať si žiadanku od gynekológa alebo praktického lekára a nechať si mamograficky vyšetriť prsníky.
  • včasná diagnóza ochorenia prsníka je kľúčom k úspešnej liečbe a umožní návrat zdravia, zachraňuje život
  • pravidelné samovyšetrenie prsníkov každý mesiac umožní žene mnohé chorobné zmeny zachytiť včas
  • každú novozistenú zmenu na prsníku je potrebné okamžite konzultovať so svojim gynekológom

ODPORÚČAME:

  • samovyšetrenie prsníkov vykonávaj pravidelne každý mesiac, ženy ktoré majú menštruáciu po jej skončení
  • žiadaj vyšetrenie prsníkov lekárom-gynekológom každý rok

Vo veku 40 - 50 rokov:

V prípade problémov s prsníkmi je správne absolvovať sonografické vyšetrenie prsníkov. V prípade užívania hormonálnej antikoncepcie je potrebné absolvovať sonografické vyšetrenie prsníkov každý rok.

Vo veku 50 - 69 rokov:

Má každá žena nárok na bezplatnú skríningovú mamografiu na preverenom skríningovom mamografickom pracovisku každé dva roky buď s pozývaním listom zo zdravotnej poisťovne alebo so žiadankou od gynekológa alebo praktického lekára.

Ženy nad 69 rokov:

Majú pravidelne vykonávať samovyšetrenia a pri akomkoľvek probléme s prsníkmi overiť prsníky mamografiou so žiadankou od gynekológa alebo praktického lekára.