Aktivity 2016

Správa o činnosti Ružová stužka, n.f. rok 2016

Január 2016

Dámsky klub RTVS –Prevencia rakoviny prsníka 12.1.2016 od 11:45 prednášala Dr. Kállayovápríspevky do blogu Evy Bacigálovej (www.amazonky.sk)prednáška pre Danubiatel / Swan 22.1.2016 od 10:00 –Prevencia onkologických ochorení prsníka a zdravá životospráva Dr. Kállayová: Ing. Mária Lokajová –ukážky a ochutnávka zdravých pomazánokvýročná schôdza Ružová stužka, n.f. 28.1.2016

Február 2016

vernisáž 61. výstavy cyklu umenie, ktoré lieči „Trnavský kraj srdcom a štetcom rodáka“ Rudolfa Pavelského 16.2.2016 o 15:00 slávnostné otvorenie výstavy a krst špeciálneho vydania Bedekra zdravia za prítomnosti zástupcov Ligy proti rakovine, Amazoniek, Europa Donna Slovakia s názvom : „Ako prekonať onkologické ochorenia“ Na vernisáži a krste sa zučastniliDr. Darina Sedláková, riaditeľka WHO SR, Ing. Eva Kováčová (Liga proti rakovine), Mgr. Kožkovej (Bedeker zdravia) a členiek Ružovej stužky, n.f. s výcvikom samovyšetrenia prsníka a ukážkou a ochutnávkou zdravej výživy (Ing. Lokajová), účasť 200 osôb príprava výzvy Ministerstva zdravotníctva na kontrolu kvality práce mamografických pracovískpríprava bannera Ružovej stužky, n.f. - Ing. Gajdošová

Marec 2016

vytvorená a schválená Dočasná pracovná skupina Komisie pre kontrolu kvality v rádiológii Ministerstva zdravotníctva pre kontrolu kvality mamografických pracovísk (predsedníčka doc. dr. Lehotská Viera, člen Dr. Kállayová). Na jej podnet realizovaná výzva pracoviskám na stránke Ministerstva zdravotníctva od 1.3.2016 účasť na EBCC 10 v Amsterdame:za Europa Donna Slovakia a Ružová stužka n.f. Dr. Kállayová, Ing. Lokajová, akcie sa zúčastnili aj Mgr. Eva Bacigálová a Dr. Markéta Derdáková (www.amazonky.sk)

Apríl 2016

výročná správa pre Europa Donna International Mgr.Kállayová Darinarozhovor pre rádio Regina a Slovenský rozhlas o zdraví a prevencii 1.4.2016

14.4. o 15. hod. prednáška pre študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka na témuVčasná diagnostika a skríning rakovinz prsníka, situácia na Slovensku, realizácia prevencie rady a skúsenosti, výcvik samovyšetrenia prsníkov. Za Ružovú stužku n.f a Europa Donna Slovakia dr. Kállayová., Ing. Kozáková, Ing. Reptová učasť 90 osôb

20.4. až 23.4. študijný pobyt na Rádiologickom oddelení Masarykovho Onkologického ústavu na Žlutom kopci 7,Brno, Česká republika za účelom poznania organizácie práce na skríningovom mamografickom pracovisku dr. Kállayová

27.4. Schôdza výboru Ružová stužka n.f.,Europa Donna Slovakia: príprava vernisáže výstavy, príprava na akciu v Prahe, príprava na spoluprácus Alianciou žien Čechy, odsúhlasenie správy pre Europa Donna International za r. 2015

Máj 2016

5. mája o 19. hod. večerné vysielanie TV Markíza na tému Prevencia rakoviny prsníka, gény a rakovina prsníka - dr. Kállayová

15. mája podpísaná dohoda Ružová stužka n.f. ED Slovakia s Komisiou MZd Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne o dotlači vzdelávacích a propagačných materiálov s názvom Európska výzva pre zlepšenie radiačnej ochrany v medicíne na nasledujúcich 10 rokov. Dotlač a distribúcia prebehli do 31. mája 201620. mája 2016 Akcia Aliance žen Čechy v Prahe s názvom Dokážeš to taky. Počas stretnutia bol vytvorený podklad pre návrh projektu medzinárodnej spolupráce Višegrádskych krajín (Slovensko, Čechy, Poľsko) v oblasti problematiky rakoviny prsníka

26. mája 2016 o 14:30 hod. vernišáž 62. výstavy cyklu Umenie, ktoré lieči: Mamičke pre radosť. Vystavovali aj deti matiek, ktoré prekonali onkologické ochorenie, účasť 250 osôb 31. mája: Dočasná pracovná skupina Komisie MZd pre kvalitu v radiologii realizuje prvú kontrolnú návštevu prihláseného mamografického pracoviska. Cieľom kontroly je preverenie úrovne poskytovanej starostlivosti a splnenia podmienok pre vstup do mamografického skríningu

Jún 2016

prebieha kontrola ďalších prihlásených mamografických pracovískspolu s českou organizáciu Aliance žen podaný grant pre spoluprácu: Poľsko, Čechy, Slovensko, Maďarsko: neprijatý príprava akcie na potvrdenie účasti Slovenska v celoeurópskej kampani Breast Health Day, ktorý sa bude konať 15.10.2016 na pôde Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou primátora Ivo Nesrovnala a riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku dr. Sedlákovej preventívne mamografické a sonografické prehliadky na pôde Preventívneho centra OUSA pre oslovené firmy a organizácie (realizácia pre 4 organizácie - cca 100 osôb vyšetrených v špeciálnych kolektívnych termínoch)oslovovanie neziskových organizácií a vytváranie Platformy pre zavedenie mamografického skríningu na Slovensku

Júl 2016

pokračovanie prípravy akcie na potvrdenie účasti Slovenska v celoeurópskej kampani Breast Health Day -15.10.2016 na pôde Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou primátora Ivo Nesrovnala a riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku dr. Sedlákovej účasť na Tréningu pacientov nadácie Seesame 14.7.2016 v Bratislave Ing, Lokajová, dr. Kállayová výberové konanie na dotlač vzdelávacích materiálovstretnutie členiek R.s., n.f. a ich rodinných príslušníkov, oslava narodenín, spomienka na Ing. Kapustovú M. na biofarme Stupava 26.7.2016, 12 osôb

August 2016

pokračovanie prípravy akcie na potvrdenie účasti Slovenska v celoeurópskej kampani Breast Health Day dňa 15.10.2016 na pôde Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou primátora Ivo Nesrovnala a riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku dr. Sedlákovej

September 2016

pokračovanie prípravy akcie na potvrdenie účasti Slovenska v celoeurópskej kampani Breast Health Day dňa 15.10.2016 na pôde Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou primátora Ivo Nesrovnala a riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku dr. Sedlákovej

Október 2016

pokračovanie prípravy akcie na potvrdenie účasti Slovenska v celoeurópskej kampani Breast Health Day dňa 15.10.2016 na pôde Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou primátora Ivo Nesrovnala a riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku dr. Sedlákovej

12.10.2016 vernisáž 63.výstavy cyklu Umenie, ktoré lieči. Výstava diel onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov pod názvom Sme úžasní III, vystavujú manželia Zlochovi a Klub paličkovania pod vedením Ing. Terézie Vítkovej do januára 2017 spojená s výukou samovyšetrenia a princípmi zdravej životosprávy. účasť 300 osôb

12.10.2016 o 11,45 Dámsky Klub RTvS : diskusia na tému : Onkologické ochorenia prsníka, prevencia , zdravá výživa: ukážky Ing.Lokajová, dr. Kállayová 12.10.2016 stretnutie Aliance žen p. riaditeľka Eva Knapp a členky Ružová stužka n.f. - ED Slovakia hotel Junior Bratislava

15.10.2016 na pôde Primaciálneho paláca prebehla celodenná kampaň pre zdravie žien v podobe vzdelávacej akcia pre verejnosť aj onkologicky choré ženy o prevencii, skríningu rakoviny prsníka v Čechách a na Slovensku, o zdravej životospráve, samovyšetrení prsníkov, pohybovej aktivite pre zdravie, prezentovali sa neziskové organizácie Platformy pre zavedenie mamografického skríningu na Slovensku. Zúčastnili sa hostia a prednášatelia z Čiech. Akcia bola konaná pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala. Podujatie otvorila p. riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku dr. Sedláková. Súčasťou bol aj krst knihy Imunita Márie Ferenčuh-Ridzoňovej. Verejnosti boli k dispozícii aj poradne zdravej výživy, nordic walkingu, genetická poradňa OUSA, psychologická poradňa a poradňa pre samovyšetrenie prsníkov s nácvikom na fantómoch, účasť 3000 osôb 27.10.2016 prednáška KD Šterusy: Predchádzajme vzniku rakoviny spojená s výukou samovyšetrenia -dr. Kállayová, účasť 30 osôbpríprava projektu nadácie Pontis firmy Dell a R. s., n.f.: Prevencia onkologických ochorení prsníka, vzdelávacia akcia pre verejnosť na pôde čakárne na vyšetrenie pre 5000 účastníčok preventívnych vyšetrení a vzdelávania o prevencii správnou životosprávou a samovyšetrením

November 2016

9.11. Týždeń vedy Trenčín TnUAD -štyri prednášky na tému: Primárna prevencia onkologických ochorení prsníka, sekundárna prevencia onkologických ochorení prsníka, rozdiel medzi prevenciou a skríningom rakoviny prsníka, správna životospráva, samovyšetrenie a výuka samovyšetrenia -dr. Kállayová, Ing. Reptová, Ing. Kozáková (100 účastníkov)18.11 -20.11.2016 Miláno Taliansko dr. M. Derdáková, Mgr. E. Bacigálová - účasť na Advocacy training course poriadaný organizáciou Europa Donna

29.11.2016 vianočné posedenie pri kapustnici s člemni Platformy pre mamografický skríning na Slovensku (Amazonky, Bedeker zdravia, Seesame, Sharmant, Ružová stužka, n.f. – Europa Donna)

December 2016

13.12. krst knihy E. Bacigálovej Onkokamarátky príprava a kontrola podkladov pre vydanie špeciálnej prílohy časopisu Bedeker zdravia: Onkologické ochorenia 2