Aktivity 2018

Správa o činnosti Ružová stužka, n.f. rok 2018

Január

25. január výročná schôdza za rok 2018

25. január 2018 stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR prof. MUDr. Špánikom a odovzdanie návrhu na vytvorenie Komisie odborníkov pre skríning. O rokovacom poriadku, stanovách a zložení rozhodne štátny tajomník.

Február

16. február 2018 stretnutie platformy pre mamografický skríning Ružová stužka, n.f., Amazonky, Snowball communiaction so štátnym tajomníkom a dohodnutie termínu tlačovej konferencie na 22.3.2018 NA PôDE Ministerstva zdravotníctva SR

podpísanie spolupráce s firmou Kärcher o propagacii a podpore myšlienky boja proti rakovine prsníka cez produkty tejto firmy označené ružovou stužkou.

Marec

8. marec 2018 podpísanie a realizácia jednorázovej propagačnej a vzdelávacej akcie na podporu prevencie rakoviny prsníka pri príležitosti MDŽ s firmou Boutiqueshop v obchodnom dome Cubicon (cca 100 účastníkov)

15. marec 2018 odovzdanie komplexného návrhu Komisie pre skríning MZ SR štátnemu tajomníkovi Ministerstva zdravotníctva SR prof. MUDr. Špánikovi. 

22. marec 2018 príprava tlačovej konferencie na pôde Ministerstva zdravotníctva SR, prejednávanie možnosti zavedenia mamografického skríningu na Slovensku. Prítomní boli zástupcovia platformy pre mamografický skríning a śtátny tajomník.

Apríl

3. apríl Ružová stužka, n.f. pripravila a odovzdala návrh rozpočtu pre prvý rok skríningu štátnemu tajomníkovi.

4. apríl 2018 schôdza Ružovej stužky, n.f. príprava Breast Health Day: Beh pre zdravé prsia na Železnej studienke 23.6.2018, hlavný organizátor Mgr. Natália Feketeová.

10. apríl 2018 tlačová konferencia Ministerstva zdravotníctva SR: štátny tajomník MZ SR prof. MUDr. Špánik a zástupcovia platformy pre mamografický skríning MUDr. Kállayová a Eva Bacigalová, hovoria o mamografickom skríningu a vzdelávacej akcii pre verejnosť, kampani "Ja som už bola..."

13. apríl 2018 prvá akcia kampane "Ja som už bola..." v Malackách. Ocenenie mamografického pracoviska v Nemocnici Malacky a vzdelávacia akcia v Obchodnom dome Tesco v Malackách, odovzdanie ceny Amazonky a vzdelávacích materiálov Ružovej stužky, n.f. nemocnici.

Podpora kampane Poď na mamografiu, ja som už bola...

Ja som už bola - dokumentácia k 18.4.2018 PDF

MONITORING Mamografia - dokumentácia 19.4.2018 PDF

Príprava a podanie projektu pre vzdelávanie verejnosti firme Novartis MUDr. Kállayová zamietnutý máj 2018.

Príprava a podanie návrhu projektu nadácii Pontis firmy Dell MUDr. Kállayová Alena a Mgr. Kállayová Darina, projekt schválený 28. máj 2018.

Máj

3. máj 2018: vernisáž 70. výstavy cyklu "Umenie, ktoré lieči..." na pôde Preventívneho centra OUSA. Vystavuje handicapovaná insitná umelkyňa Andrea Mázorová pod názvom: "Moja privátna tvorba". Výstava bude od 3.5.2018 do 15.9.2018 bezplatne prístupná verejnosti a pacientom onkologického ústavu.

29. máj 2018 schôdza na prípravu akcie "Beh pre zdravé prsia" na jún 2018 Ružová stužka, Europa Donna Slovakia a spolupracovníci, Amazonky, o.z. Snowball communikation a ďalší.

Jún

1. jún 2018 stretnutie s neziskovými organizáciami podporujúcimui skríning rakoviny hrubého čreva, krčka maternice a mamografický skrínig. Ružová stužka, n.f. vstúpila k týmto organizáciám.

1. jún 2018 podpísaný višegrádsky projekt "Ostro sledované prsia" v spolupráci s Europa Donna Slovakia, Ružová stužka, n.f., Amazonky, Aliance žen Čechy.

20. jún 2018 pokračovanie kampane "Ja som už bola..." na pôde Onkologického ústavu svätej Alžbety. Cenou Amazonky a vzdelávacími materiálmi počas tlačovej konferencie boli ocenené ďalšie preverené mamografické pracoviská v Bratislave.

23. jún 2018 akcie "Beh pre zdravé prsia" na Železnej studienke sa zúčastnilo 300 bežcov, 3000 návštevníkov, spojené so vzdelávaním verejnosti o samovyšetrovaní, mamografii a mamografickom skríningu. Organizátori: Ružová stužka, n.f., Europa Donna Slovakia, Amazonky.

Júl

28. júl 2018 bazár a kampaň "Poď na mamografiu, ja som už bola..." na Maggiopláži v Bratislave spojené s ukážkami správnej životosprávy a samovyšetrením a poradenstvom MUDr. Kállayová, Ing. Reptová za Ružovú stužku, n.f. a Amazonky.

August

17. august súťaž v barbierstve s výukou samovyšetrenia, zdravej životosprávy. Eva Macová a Peter Bálik za Ružovú stužku, n.f. vyzbierali sa príspevky na činnosť Ružovej stužky, n.f.

September

19. september 2018 až 15. január 2019 a výstava obrazov onkologických pacientov - survivors "Sme úžasní V" v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave spojená so vzdelávaním verejnosti a výukou samovyšetrenia prsníkov.

V septembri sa na trhu objavil obľúbený čistič okien Kärcher WV 2 v bielo-ružovom dizajne a logom ružovej stužky. Z každého predaného čističa venoval Kärcher Slovakia 2 eurá na podporu prevencie, ktorú na Slovensku zastrešuje fond Ružová stužka.

29. september 2018 Metastatic breast cancer kongres Milano 2018 – D.Kičinová a Bociaková.

Október

25. október 2018 prednáška pre zamestnankyne firmy Dell Prevencia rakoviny prsníka s výukou samovyšetrenia a správnej životosprávy.

29. október prednáška o prevencii rakoviny prsníka, samovyšetrení, mamografii a sonografii v televízii MARKÍZA a RVTS

Breast Health Day - Rakovina prsníka nesmie byť tabu... TASR

November

15. november až 18. november 2018 Advocacy training Miláno Ing. Lokajová a Mgr. Natalia Feketeová.

17. november 2018 akcia firmy Sharmant s podporou Ružovej stužky, n.f. G. Vážna.

30. november 2018 projekt Ostrosledované prsia výstava v Národnom divadle Košice s workshopom v Košiciach za Ružovú stužku, n.f. MUDr. Kállayová, Ing. Kozáková.

December

11. december 2018 kampaň "Poď na mamografiu, ja som už bola...", v spolupráci s Europa Donna Slovakia a Amazonky v Nitre, ocenenie mamografického pracoviska cenou Amazonky a kampaň "Poď na mamografiu, ja som už bola..." na pôde Pedagogickej fakulty v Nitre.

13. december 2018 tlačová konferencia ministerky zdravotníctva vyhlasuje zavedenie mamografického skríningu rakoviny prsníka v Slovenskej republike v roku 2019. Predchádzala tomuto konferencia na pôde Ministerstva zdravotníctva SR s pacientskými organizáciami Ružová stužka, n.f. a Amazonky a Nie rakovine o potrebe zavedenia skríningov a schôdza komisie pre zavedenie skríningov na Slovensku september 2018.

18. december 2018 Blanka Hermanová, Peter Bálik a Eva Macová pokus o potravinovú podporu onkologických pacientov pre Ružovú stužku, n.f., Amazonky a Europakolon prijatý dar firmy Billa, s.r.o. gofry.