Postup a tlačivá na poukázanie 2% pre zamestnancov

Tento postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% z dane je určený pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

  • Do 15. februára 2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V žiadosti je potrebné zaškrtnúť bod VII. „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.“
  • Zamestnávateľ Vám po vykonaní „RZD“ vystaví tlačivo „Potvrdenie“
  • Z „Potvrdenia“ si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z podielu zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane sú 3€.
  • Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do „Vyhlásenia“.
  • Obe tlačivá, teda „Vyhlásenie“ na samostatnom liste a „Potvrdenie“ na samostatnom liste, doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska.

Pre darcov a dobrovoľníkov

Informácia pre darcov

Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti