Prsníková komisia

Čo je vlastne prsníková komisia? Je všade?

Prsníková komisia slúži k optimálnej starostlivosti o onkologické pacientkyodborníkmi zo všetkých zaangažovaných disciplín.

Ešte prednedávnom boli onkologickí pacienti ošetrovaní jediným lekárom. Tento bol zodpovedný za čo najlepšiu koordináciu diagnostiky a terapie pacienta. Vzhľadom na razantný vývoj onkológie je v súčasnosti nemysliteľné, aby jeden lekár všetky potrebné kroky zvládol sám. Mohlo by sa stať, že by sa nepoužili tie najmodernejšie a najbezpečnejšie terapeutické postupy. Pre vylepšenie terapie onkologických pacientov sa v posledných 10 rokoch začali lekári stretávaťv intenzívnej spolupráci na tzv. konzíliách.

Diagnostika a terapia onkologických ochorení sa len veľmi zriedkavo týka iba jednej disciplíny.Kombinácia rôznych liečebných metód sa nazýva multimodálna terapia. Napr. dnes sa pri OOP nevykonáva operácia hneď, ale začína sa medikamentóznou liečbou. Týmto sa dosahuje zmenšenie veľkých nádorov, aby sa tieto v ďalšej fáze terapie dali lepšie operovať a ožarovať, čím sa znižuje riziko recidívy. Je možné si predstaviť, ako veľmi je nevyhnutná prítomnosť rôznych lekárov, ošetrovateľov a technického personálu pri plánovaní a vykonávaní takejto kombinovanej terapie v rozličných štádiách.

Ďalšou vývojovou etapou posledných rokov je tzv. individualizovaná terapia: každá žena je iná – a každý nádor tiež. Takže dnes nevidíme OOP ako jedno ochorenie, ale ako spektrum rozličných ochorení. Podľa agresivity každého nádoru sa používajú rôzne terapeutické metódy v rôznom poradí – individuálne nastavené na jednotlivého pacienta a jednotlivý nádor.

Plánovanie tejto individuálnej a multimodálnej terapie sa deje počas konzília. Pri konzíliu sa na diskusiu o každom jednotlivom prípade stretnú – najčastejšie raz týždenne v dohodnutom čase: odborníci v chirurgii (chirurgovia, gynekológovia, urológovia, ORL-špecialisti, odborníci na plastickú chirurgiu, atď.), onkológovia-internisti, odborníci na terapiu ožarovaním, radiológovia a patológovia, a to preto, aby stanovili čo najpresnejšiu diagnózu a naplánovali čo najefektívnejšiu terapiu. V prípade potreby sa „konziliárne“ pozývajú i lekári iných zameraní, napr. odborníci z nukleárnej či paliatívnej medicíny.

Prítomným lekárom pomáha a odporúčania zaznamenáva administratívny personál rady. Zbierajú sa najdôležitejšie nálezy každého pacienta či pacientky a nakoniec sa rozhodne o ďalšom postupe podľa najnovších lekárskych poznatkov. Dovtedy sa diskutuje o najrozličnejších možnostiach terapie. Pretože tu sa musí brať na pacienta / pacientku veľký ohľad, vstupuje na scénu tzv. onkológ. Tento veľmi dobre pozná pacienta / pacientku osobne, jeho / jej anamnézu i priania. Môže sa napr. stať, že kvôli pacientovmu ochoreniu pečene či obličiek sa chemoterapia aplikovať nedá. Všetci prítomní to musia pri terapii zohľadniť.

Po prediskutovaní všetkých dôležitých faktorov sa vysloví spoločné odporučenie. To je jedna z predností konzília. Nerozhoduje jediný Poloboh v bielom, ale sú k dispozícii vedomosti a skusenosti celého tímu lekárov. Rozhodnutie konzíliasa napokon stane „Odporučením“ pre ošetrujúceho lekára a pacienta / pacientku. Toto odporučenie nie je síce právne záväzné a nemusí sa vždy absolútne rešpektovať, ale ak sa pacient / pacientka či ošetrujúci lekár rozhodne odporučenie nerešpektovať, musí sa toto rozhodnutie odôvodniť a zadokumentovať.

Prsníková komisia je k dispozícii ako poradné grémium i externým lekárom. Napr. keď lokálny lekár potrebuje odbornú konzultáciu, môže svoju pacientku poslať na konzílium v centre. Provinčné správy rôznych rakúskych provincií rozhodli, že každý prípad pacienta s novozisteným onkologickým ochorením musí byť prejednaný na interdisciplinárnom konzíliu, aby sa jeho šance na uzdravenie alebo zlepšenie stavu zvýšili na maximum. To viedlo k faktu, že takmer vo všetkých rakúskych nemocniciach sú etablované konzíliá. Pretože nie vo všetkých nemocniciach sú k dispozícii potrební špecialisti, konajú sa tieto konzíliá vo forme videokonferencie. To má dve výhody: pretože nie v každej nemocnici sa nachádzajú patológovia či radiológovia, museli by títo cestovať po celej krajine, aby mohli navštíviť pacientov. Prostredníctvom videokonferencie sa môžu rýchlejšie a efektívnejšie zúčastniť na konzíliu menších nemocníc. Ďalšou prednosťou pre malé nemocnice je, že môžu využiť expertízu viacerých chirurgov, internistov či radiológov. Poslednou dôležitou výhodou konzília je, že všetky dôležité diskusie a odporúčania rôznych expertov sú okamžite k dispozícii a tým sa šetrí dôležitý čas. Pacient nemusí chodiť k rôznym lekárom v rôznych termínoch, kedy by v najhoršom prípade posledné lekárske konzílium totálne zmenilo celú terapiu.

Prim.-Doz. Dr. Michael Knauer, Nemocnica Milosrdných sestier, Linz, Rakúsko

Text prevzatý od ED Austria, Preklad a adaptácia: Tím ED Slovakia