Aktivity 2017

Správa o činnosti Ružová stužka, n.f. rok 2017

Január

25.1. Jednota dôchodcov na Slovensku , okresná organizácia Bratislava 2, Ružinov: prednáška na tému „Prevencia onkologických ochorení, prevencia rakoviny prsníka, samovyšetrovanie.“ Dr. Kállayová, počet účastníkov: 46 osôb

30.1. Galéria Nedbalka: „Kvalita prevencie a kvalita života pacientiek s rakovinou prsníka.“ Ružová stužka, n.f. (Dr. Kállayová, Ing. Lokajová), Amazonky (E. Bacigálová), Seesame (p. Lavrinčíková)

Február

9.2. 15:00 vernisáž 64. výstavy z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“ autorov Juraja Ďurného a Ing. Karola Durného pod názvom „Premeny hôr a vôd“, súčasťou výstavy bolo vzdelávanie verejnosti o prevencii rakoviny prsníka, správnej životospráve a samovyšetrení

14.2. Galéria Nedbalka - „Kvalita prevencie a kvalita života pacientiek s rakovinou prsníka“ Ružová stužka, n.f. (Dr. Kállayová, Ing. Fillová), Amazonky (p. Bacigálová), Seesame. Stretnutie s Mgr. Simonou Petrik, poslankyňou Národnej rady

24.2. 14:00, Galéria Nedbalka - „Kvalita prevencie a kvalita života pacientiek s rakovinou prsníka“ Ružová stužka, n.f. (Dr. Kállayová, Ing. Fillová), Amazonky (p. Bacigálová), Seesame, stretnutie s europoslankyňou p. Janou Žitňanskou

Marec

16.3. interdisciplinárna konferencia o inováciach v zdravotnej starostlivosti IHCO 2017 - „Prevencia rakoviny prsníka, skríning“ (Dr. Kállayová)

Apríl

4.4. TA3, 21:00-22:00, diskusia na tému „Prevencia onkologických ochorení, psychologická podpora pacientky v jej chorobe“ (Dr. Kállayová – R.s.n.f., Mgr. Špesová – LPR, PhDr. Križanová - psychologička)

Máj

11.5. stretnutie Mzd – diskusia o mamografickou skríningu (Dr. Kállayová)

16.5. konferencia o skríningu, liečbe a kvalite života pacienta (minister, štátny tajomník, Seesame, R. s. n.f., LPR, …)

24.5. 17:00 Dechtice, prednáška o prevencii onkologických ochorení a rakoviny prsníka, samovyšetrenie (Dr. Kállayová, Ing. Reptová), 62 účastníkov

Jún

- zaslanie záverečnej správy pre Europa Donna International, prihlásenie 3 účastníčok na konferenciu v Ljubljane, 28.-29.10. (Dr. Kállayová, Ing. Lokajová, Mgr. Feketeová)

- spolupráca s príbuznými (deťmi) onkologických pacientiek - „Radko dotazník“

- dotazník pre vyhodnotenie práce mamografického pracoviska

- príprava materiálov na tlač

- projekt pre nadáciu Pontis firmy Dell

- príprava Breast Health Day

Júl

- príprava dotazníka spokojnosti účastníčok mamografického vyšetrenia na mamografickom pracovisku (K.Farsky, MUDr.Kállayová)

- príprava Breast Health Day

August

- priprava projektu nadácie Pontis firmy Dell

September

25.9. vernisáž výstavy diel pacientov, ktorí prekonali onkologické ochorenie (survivors) „Sme úzasní IV. - 69. výstava cyklu Umenie, ktoré lieči“, vystavujú Katarína Oliková (O.z. Amazonky) a manželia Katarína a Aleš Zlochoví. Príprava a výuka samovyšetrenia prsníkov na modeli: Europa Donna Slovakia – Ružova stužka n.f. Podujatie sa koná v rámci Breast Health Day r. 2017. Výstava trvá do 8.12.2017

Október

14.10. „Breast Health Day - Deň pre zdravie prsníkov“ sa konal pod zaštitou primátora mesta Bratislavy a kancelárie WHO Slovenskej republiky v Primaciálnom paláci od 10. do l7. hodiny. V mezaníne prebiehali prednášky o zdravom životnom štýle, zdravej životospráve, dedičnosti rakoviny prsníka, projektte zdravotnej poisťovne Union o pozývaní na preventívnu prehliadku a predbežných výsledkoch z nej, o mamografickom skríningu v Európe a situácii na Slovensku: doteraz ako jediná krajina Európy nemáme na Slovensku zavedený mamografický skríning, čo znamená že rakovina prsníka je zistená u žien v pokročilom štádiu a zomiera zbytočne viac ako 300 žien Slovenska ročne na pokročilú rakovinu prsníka, ktorá mohla byť vyliečená vo včasnom štádiu. Zároveň sa v priľahlých priestoroch prezentovali Europa Donna Slovakia – Ružová stužka n.f. vzdelavaním o zdravom životnom štýle a samovyšetrení prsníkov, Amazonky o.z., Liga proti rakovine, Sharmant, Motýlik zdravé potraviny, Zdravotná poisťovňa Union, genetická poradňa Onkologického ustavu sv. Alžbety. Tlač vzdelávacích materiálov bola podporená nadáciou Pontis firmy Dell. Organizátori vyskúšali zdravý šalát z reštaurácie Maškrtný kocúr.

17.10. Dámsky klub RTvS „Prevencia rakoviny prsníka“: záznam z BHD

19.10. 11:40 hod.: prednáška študentom SEŠ Spišská Nová ves na tému prevencia rakoviny prsníkov

15:30 hod.: prednáška ženám v Spišskej Novej Vsi na tému prevencia rakoviny prsníkov

27.-29.10. celoeurópsky kongres ED v Ljubljane, za ED Slovakia: Kállayová, Feketeová, Lokajová

30.10. od 18 hod.: Rádio Aktual - prednáška na tému prevencia rakoviny prsníkov (Dr. Kállayová, Europa Donna Slovakia - Ružová stužka n.f a M. Gejdošová, Sharmant: bodypainting)

November

18.11. Body painting show s účasťou a na podporu Ružová stužka, n.f.

23.11. stretnutie členov PLATFORMY pre zavedenie mamografického skríningu na Slovensku: Europa Donna Slovakia, Ružová stužka, n.f., OZ Amazonky, Bedekerzdravia, Seesame, Sharmant a sympatizantov za účelom vyhodnotenia aktivít za rok 2017 a vytvorenia spoločneho plánu akcií na rok 2018 články: Sme ženy /Magazín č. 48/18. november 2017/ :Všetko o mamografiiBedeker zdravia: predslov

December

5.12.15:30 hod.: vernisáž výstavy z cyklu Umenie, ktoré lieči... Jozef Gajdoš: Čaro zimy. Výstava v priestoroch Preventívneho centra trvá do marca 2018