Cart

pondelok, 27. jún 2022

Návšteva WHO a IARC

28.6 - 30.6.2022

Ružová stužka n.f. Europa Donna Slovakia prezentovala svoje aktivity aj pre IARC a WHO a zožala potlesk 28.6.2022 na pôde MZ SR

Vedci z IARC začali v SR realizovať projekt na zlepšenie koordinácie a skríningu

Prezentácia aktivít Ružovej stužky n.f.

Presentation IARC Activities (EN)

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/vedci-z-medzinarodnej-agentury-pre-vyskum-rakoviny-navstivili-slovensko-oboznamili-sa-so-zdravotnickou-infrastrukturou/

Vedci z Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) začali na Slovensku realizovať projekt na zlepšenie koordinácie a skríningu rakoviny. Zástupcovia IARC počas svojho pracovného pobytu na Slovensku získavali informácie o stave onkologických ochorení, o ich liečbe, prevencii, teda najmä skríningoch, o spolupráci štátu s pacientskymi organizáciami aj o informovaní širokej verejnosti o témach, ktoré s touto témou súvisia.

Prediskutovanie možností

Diskutovali so zástupcami ministerstva zdravotníctva, Národného centra zdravotníckych informácií, pacientskych organizácií a ďalšími kľúčovými aktérmi najmä o skríningu a prevencii onkologických ochorení. Navštívili aj Národný onkologický ústav, Onkologický ústav svätej Alžbety a Národné centrum zdravotníckych informácií.
„Návšteva pomohla odborníkom oboznámiť sa bližšie s existujúcou zdravotníckou infraštruktúrou na Slovensku a prediskutovať možnosti pre zlepšenie skríningových programov rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a kolorektálneho karcinómu," informoval komunikačný odbor rezortu zdravotníctva v tlačovej správe.

Stratégia pre komunikačnú podporu

Projekt agentúry podľa rezortu pomôže na Slovensku reformovať infraštruktúru a služby zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na zlepšenie informačného systému používaného na identifikáciu a pozývanie obyvateľstva oprávneného na skríning, čím sa vytvorí rámec pre pravidelný zber údajov na monitorovanie onkologických skríningových programov. Projekt poskytne aj stratégiu pre komunikačnú podporu na zvýšenie informovanosti o význame skríningu ako prevencie rakoviny.
„Získané informácie z našej osobnej návštevy sú veľmi dôležité aj preto, lebo vďaka nim môžeme nastaviť slovenský projekt „na mieru“ tým problémom, ktorým Slovensko v tejto oblasti čelí. Chceme, aby účinné programy skríningov boli vďaka projektu využívané v širšej miere než doposiaľ a rovnako tak budeme Slovensku pomáhať s nastavením procesov pre plánovanie a implementáciu programov na prevenciu rakoviny,“ vyjadril sa koordinátor projektu Andre Carvalho.

Zriadená pracovná skupina

Ako sa uvádza v tlačovej správe, pri ministerstve zdravotníctva je zriadená aj pracovná skupina pre komunikáciu skríningov, v ktorej majú okrem rezortu zastúpenie pacientske organizácie medzi nimi aj Ružová stužka n.f a Europa Donna Slovakia, zdravotné poisťovne či Národný onkologický inštitút. Skupina koordinuje zásadné výstupy o prevencii rakoviny. Jej cieľom je vytvorenie spoločnej a jednotnej obsahovej a vizuálnej podoby tejto komunikácie tak, aby bola pre občanov jednoduchá, jednoznačná a prijateľná.

„Rezort zdravotníctva tento projekt víta. Nielen zníženie úmrtnosti na onkologické ochorenia, ale aj reálne zvýšenie prístupu ľudí ku kvalitnému skríningu rakoviny prsníka, krčka maternice a kolorektálneho karcinómu vďaka koordinovanej komunikácii navonok, vnímame ako veľkú výzvu a priblíženie sa zdravotnej starostlivosti vo vyspelých krajinách EÚ. Sme radi, že sme sa osobne mohli stretnúť, diskutovať a spoločne s našimi hosťami z agentúry IARC tento proces nastaviť,“ skonštatoval štátny tajomník ministerstva Róbert Babeľa.

pondelok, 27. jún 2022