Cart

pondelok, 27. máj 2019

Prednášky na Strednej zdravotnej škole

Prednášky na Strednej zdravotnej škole 27., 28. a 29. 5. 2019 s výukou samovyšetrenia a ukážkami správnej životosprávy pre Strednú zdravotnícku skolu. Zúčastnili sa na nich všetky členky Ružovej stužky, n.f.

pondelok, 27. máj 2019