Cart

štvrtok, 12. september 2019

Výstava Katky Olíkovej

Je mnoho pacietov s onkologickým ochorením a každý sa vyrovnáva s jeho následkami po svojom.

Katke Olíkovej, mladej 37-ročnej žene diagnostikovali v januári 2015 zhubný nádorprsníka. Aj Katke sa po tomto zásahu zmenil život, náhľad na svet a predovšetkým priority. Počas náročnej liečby si uvedomila, že sa musí niečím zaoberať, aby jej život bol pestrejší, aby stále nerozmýšlala nad chorobou. Začala vyrábať drobnosti pre potechu duše a očí, a to záložky do kníh, šperky, Empatické pohľadnice a hlavne obrazy. Táto jej záľuba prerástla do takého rozmeru, že zaujala aj ďalších ľudí, ktorí ju nasledovali v jej tvorbe.

Svoju tvorbu prezentovala na šiestich výstavách, štyroch v Bratislave (Namaľuj svoj svet, Obrazy Tvojej duše a pod.) a dvoch v Trnave Emócie 2018 a pod. Vystúpila V Markíze, poskytovala rozhovory v časopisoch a na internete (časopis Happy, Moja psychológia, Naša nemocnica a pod.), a v neposlednom rade hovorila aj v rozhlase RVTS Slovensko (Opri sa o mňa) a pod. Katka aktuálne vydala knihu Krajina so žltým nebom. V tejto knihe okrem iného píše: Neviem, na ako dlho tu mám povolený ďalší pobyt. Dokedy mi bude dopriate dýchať čerstvý vzduch, opierať sa o stromy, pozorovať oblohu, objímať tých, ktorých ľúbim, maľovať obrazy svojej duše. Ale jedno viem, že nebudem plytvať so svojím životom, že budem slobodná, vo všetkom budem vždy celá a naozajstná.

Deň 15. október je Deň zdravia prsníkov, ktorý sa koná v zhruba päťdesiatich krajinách v Európe. Na tento deň pripravila a zúčastnila sa Ružová stužka, n.f., Europa Donna Slovakia v spolupráci s pacientskou organizáciou Amazonky podujatie, a to vernisáž Katky Olíkovej. Vernisáž sa konala 3. oktobra 2019 v Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho Preventívnom centre na Heydukovej ulici v Bratislave. 75. výstava z voľného cyklu “Umenie, ktoré lieči” a zároveň 6. prezentácia pod názvom “Sme úžasní...” tých, ktorí prekonali onkologické ochorenie, resp. ich rodinných príslušníkov bola podčiarknutá výtvarnými dielami Katky Olíkovej, obrazmi plnými farieb, života a optimizmu.

Cyklus výstav umenia zaviedol v Onkologickom ústave sv. Alžbety jeho konateľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, Csc. Výstavy realizuje tím vedený MUDr. Alenou Kállayovou v spolupráci s Europa Donna Slovakia.

Foto: Dr. Peter Kresánek

štvrtok, 12. september 2019