Cart

streda, 03. júl 2024

Verejný prísľub NOI 2024

Vážení zástupcovia mimovládnych organizácií,

Je nám veľkým potešením, že aj tento rok môže Národný Onkologický Inštitút vďaka Verejnému prísľubu z prostriedkom MZ SR z Národného Onkologického Programu finančne podporiť 9 organizácií, ktoré sa uchádzali o vyplatenie príspevku, v súlade s vyhláseným verejným prísľubom.

Týmto Vám chceme poďakovať za množstvo nádhernej, užitočnej práce, ktorú vykonávate nielen v rámci primárnej a sekundárnej prevencie, ktorej sa Verejný prísľub týkal, ale aj za množstvo aktivít, ktoré pripravujete pre ľudí, ktorí už rakovinu prekonali alebo neľahkým životným obdobím prechádzajú práve teraz.

Nech Vám nadšenie, vytrvalosť a vôľa pomáhať vydržia aj naďalej a veríme, že získané finančné prostriedky Vám k tomu čiastočne pomôžu.

S úctou,

Zástupcovia NOI a MZ SR

streda, 03. júl 2024