Cart

pondelok, 26. október 2020

Giselle Guanaes

Posolstvo životného optimizmu a pozitívnej mysle

“Moje obrazy sú výrazom životného optimizmu a pozitívnej mysle“, zdôveruje sa Giselle Guanaes, autorka 78. výstavy Umenia, ktoré lieči, ktorú pripravila v rámci tohto cyklu pre Onkologický ústav sv. Alžbety. Renomovaná, vo svete známa umelkyňa Giselle Guanaes pochádza priamo z brazílskeho Rio de Janeiro. Ako sa ďalej vyznáva, svoju tvorbu dlhodobo orientuje najmä na sprostredkovanie skvelej atmosféry Brazílie, jej temperamentu a pestrej palety farieb.

O výstavách Umenia, ktoré lieči, vyše dve desaťročia pripravovaných v Onkologickom ústave sv. Alžbety sa Giselle Guanaes dozvedela od svojich dlhodobých dobrých priateľov z umeleckých kruhov v Erfurte, keďže popri Belgicku zvykne pôsobiť predovšetkým v Nemecku. Bližšie informácie o týchto prezentáciách jej sprostredkoval nemecký scénograf Hendrik Kürsten, ktorý sám v rámci uvedeného cyklu už výber zo svojej tvorby v ústave vystavoval. Pripojila sa tiež jeho pravá ruka, neúnavná iniciátorka a organizátorka prezentácie v Onkologickom ústave sv. Alžbety diel v zahraničí úspešných tvorcov - PhDr. Blanka Hermanová.

„Prvýkrát v mojom živote na Slovensku predstavujem svoju prácu, moje maľby obrazov prostredníctvom cyklu pripravovaného vo výnimočnej nemocnici Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Od prvého okamihu, keď som sa dozvedela, kde mám príležitosť prezentovať moju tvorbu, v tom momente som mala jasnú predstavu o tom, že na tejto výstave chcem, ako umelec, plniť aj dôležité poslanie.

Umelec je akýsi „radar“, ktorý vysiela signály a práve v tomto prostredí vidím najlepšiu príležitosť viesť sprostredkovane dialóg s publikom o mojich pocitoch premietnutých na plátnach mojich obrazov. V popredí sa hromadia myšlienky, ktoré sú pretavené do mojich charakteristických, výrazových foriem, najmä do „farieb a temperamentu“.
Chcem rozžiariť svojimi farbami a temperamentom všetky oči a mysle, želala by som si, aby moje diela mali „ ľudskú tvár“, aby ľudia moje obrazy vnímali pozitívne, aby sa vďaka nim cítili príjemne. A to je tiež môj prínos, pomôcť odbúrať strach, zdieľať ľudské osudy, vyvolať optimizmus a posilniť ich vieru v uzdravenie. Cením si všetkých, ktorí sa zaujímajú o výtvarné umenie a prezrú si moje obrazy...“

V čase, keď nám tieto svoje krásne myšlienky a úvahy Giselle Guanaes poskytla, ešte sme netušili ako sa optimizmus či posilnenie viery v uzdravenie stanú pre celé ľudstvo dôležitými a vzácnymi... V dôsledku ďalšieho vývoja musela byť už kompletne pripravená vernisáž 78. výstavy Umenia, ktoré lieči, vrátane vytlačených oznámení, inštalácie tvorby a návštevy samotnej Giselle Guanaes v Onkologickom ústave - odložená.

V kontexte s tým prijali konatelia ústavu: doc. MUDr. Juraj, Kaušitz, CSc., (iniciátor cyklu výstav) a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., zásadné rozhodnutie – kontinuitu výstav Umenia, ktoré lieči zachováme, 78. výstava sa napriek vzniknutej situácii uskutoční! Počiatočne zverejnením v médiách, v časopise Naša nemocnica či na internete. Týmto spôsobom chceme tiež vyjadriť našu spolupatričnosť a podporu zdravotníkom a obyvateľom zvlášť pandémiou postihnutej Brazílie, odkiaľ autorka výstavy pochádza. Výstava sa tak koná netradične bez vernisáže (zatiaľ), kým na to opäť nebudú vhodné podmienky. Potom sa v plnej miere do tohto procesu môžu opäť zapojiť aj spoluorganizátori výstavy, medzi nimi sponzor: Peter De Boelpaep, Poisťovacia agentúra, Humbeek-Grimbergen, Belgicko; fotograf: Daniel Robberechts, Humbeek Belgicko a scénograf: Hendrik Kürsten, Erfurt, Nemecko.

Text: Peter Kresánek
Foto: Daniel Robberechts

Brazílska výtvarníčka Giselle Guanaes sa pred poskytnutím výberu svojej tvorby zaujímala o Onkologický ústav sv. Alžbety podrobnejšie. V kontexte s tým, ako je to u Brazílčanov typické, tiež emotívne vyzdvihla podiel ústavu na príprave a účasť na zahájení Národného programu mamografického skríningu: „Dozvedela som sa, že na Slovensku bol minulý rok zavedený Národný program mamografického skríningu na ktorom spolupracovali i vaši lekári. Nuž, niet čo dodať – Bravo - Slovakia je svetová krajina! Z osudu mojej slovenskej priateľky a bývalej onkologickej pacientky viem, aké dôležité je absolvovať preventívne vyšetrenie prsníkov.“ Odkazujem všetkým ženám na Slovensku: „Nemajte strach, príďte včas, dajte svojmu životu šancu a odchádzajte s úsmevom na tvári“. A mám tiež poďakovanie: „Ste jednoducho úžasní, vážim si vašu prácu, patrí vám uznanie - vám všetkým lekárom, zdravotníkom, pracovníkom Onkologického ústavu sv. Alžbety. Vďaka profesionalite vašich lekárov sa mnohí ľudia i moja priateľka tešia dobrému zdraviu. Želám Vám všetkým veľa zdravia!“

Giselle Guanaes

Brazílska výtvarníčka

Giselle Guanaes sa narodila v roku 1964 v Rio de Janeiro (Brazília) v umeleckej rodine. Svoje maliarske výtvarné umenie rozvíjala už od ranného detstva. Vo veku od 10 do 18 rokov súkromne absolvovala výtvarnú maliarsku výučbu pod vedením renomovaného profesora Alexandrowa z Umeleckej akadémie v Rio de Janeiro.

Študovala psychológiu na Katolíckej univerzite v St. Ursula v Brazílii (1986). Absolvovala študijný pobyt v Európe: Taliansko, Portugalsko a Španielsko (1989 – 1991). V týchto krajinách pokračovala v ďalšom rozvoji svojej maliarskej tvorby a tiež v štúdiu španielskeho jazyka. Cenné skúsenosti a znalosti o španielskej histórii umenia získala aj v Madride v spolupráci s organizáciou „Institut International Samperez“ v svetoznámom madridskom múzeu „Prado“. Neskôr sa presťahovala do mesta Erfurt (Nemecko). Na Univerzite v Erfurte pôsobila ako lektorka výučby maľby, na seminároch dejín umenia, pričom participovala na riadení viacerých umeleckých projektov (2003 – 2013). Jej spolupráca s Univerzitou Erfurt nadväzuje na medzinárodné združenie „Springboard to learning“.

Giselle Guanaes už absolvovala viacero zahraničných výstav v Nemecku a Belgicku, okrem iného tiež v „Múzeu moderného umenia“ mesta Bayreuth (Nemecko). Niektoré diela autorky vlastní aj „Múzeum Hohenfelder“ v Durínsku, „Múzeum Volkswagen AG“ vo Wolfsburgu, ktoré vystavuje jej práce z cyklu „Love Beetle“ a tiež „Univerzita v Erfurte“ (Nemecko). V roku 2012 sa stala Giselle Guanaes víťazkou súťaže v rámci „Bauhaus University“ vo Weimare (Nemecko). V spolupráci s Ministerstvom kultúry spolkovej krajiny Durínsko vedie od roku 2008 so žiakmi Základnej školy 22 v Erfurte projekt pod názvom „Umelecká továreň“.

V roku 2016 bola Giselle Guanaes v Belgicku pri prezentácii koláží vyhodnotená ako jedna z desiatich najlepších účastníkov súťaže „Andree en Pierre Arty Brussels 2016“.

Text: PhDr. Blanka Hermanová

Symbolickou sa v týchto dňoch stala fotografia muža s rúškom na spomienke za obete ochorenia COVID-19 pri soche Krista Spasiteľa nad brazílskym mestom Rio de Janeiro. Vyjadruje spolupatričnosť a podporu zdravotníkom a obyvateľom zvlášť pandémiou postihnutej Brazílie.

Sochu Ježiša Krista nad mestom Rio de Janeiro stavali z vyzbieraných prostriedkov Brazílčanov pätnásť rokov a dokončili v roku 1931. Zobrazuje Krista s roztiahnutými rukami, akoby objímal mesto. Toto gesto má vyjadrovať najmä súcit.

Socha je umiestnená na 700 metrov vysokom pahorku Corcovado. Samotná socha o hmotnosti 1,145-tisíca ton dosahuje výšku 30 metrov a podstavec pod ňou meria 8 metrov. Na vrchol pahorku vedie železnica postavená v roku 1885, ktorá končí 40 m pod sochou. Pod sochou sa nachádza terasa, z ktorej je krásny výhľad na centrum Ria de Janeira, pláže Copacabana, Ipanema, či Cukrovú Homoľu.

pondelok, 26. október 2020