Tipy proti stresu

Po mamografickom a ultrazvukovom stanovení diagnózy som sa ocitla v strese – nesmiem mrhať časom. Po vyšetrení však trebalo týždeň počkať na nález. Následné rozhovory s lekármi: prúd informácií, operácia, chemoterapia, ožarovanie, lieky. Chcela by som už vedieť výsledok, ale na druhej strane si uvedomujem, že by asi nebolo vhodné dostať informácie hneď o všetkých možných eventualitách.

Veď som sa pri všetkých tých procedúrach stále cítila v dobrých rukách. Toho nádoru som sa vlastne ani nebála. Po tom všetkom som bola presvedčená: nádor je preč a ja som zdravá.

Je jasné, že človek potrebuje čas – každý z nás má svoju mieru. Má ju dostať.

Z pohľadu môjho takmer trištvrte storočia intenzívne prežitého života by som chcela povedať niečo o mojej stratégii zvládania stresu. Roky medzi 30. a 50. rokom života, teda obdobie, kedy je človek najviac telesne zaťažovaný, si odo mňa vyžiadali plné nasadenie fyzických a psychických síl. Napriek tomu som bola vtedy zdravá. Ako je možné, že som vtedajší každodenný stres prestála bez újmy? Z dnešného pohľadu je mi jasné, že sa to stalo iba vďaka tomu, že som sa dokázala denne znovu motivovať, prijať nové výzvy a postaviť sa čelom k závažnýmproblémom.

V polovici šesťdesiatky som na seba vzala enormné a dlhodobé pracovné zaťaženie, ktoré vyžadovalo nasadenie všetkých mojich zvyšných síl na organizovanie a prekonávanie problémov. Keď potom prišlo ťažké osobné sklamanie, všetka motivácia sa stratila a začala som sa cítiť veľmi zle.

Ďalším pokračovaním bol vznik OOP. Vedci sú zajedno, že OOPmá viacero príčin. Nechcem tvrdiť, že OOP u mňa vzniklo nezvládnutým stresom. Nezvládnutý stres spolu s inými faktormi ako napr. rodinné pomery a vek medzi 45 až 70 však mohol prispieť k jeho vzniku.

Viac ako nikdy predtým sú dnešné ženy vystavené enormnému stresu. Moje skúsenosti však ukazujú, že voči stresu nie sme bezbranné.

Môžeme:

vyhľadávať úlohy v zamestnaní, ktoré majú pre nás zmysel. Činnosti, ktoré sľubujú viac ako len príjem peňazí – to nás, ženy, veľmi motivuje
naučiť sa lepšie organizovať svoj život (samoregulácia) – to odbúrava stresové hormóny
veľmi dôležité: nezabúdať na seba samu počas rôznych obtiaží, čiže brať do úvahy naše vlastné potreby a podľa možností im dávať prioritu
vážiť si priateľstvo –v ťažkých situáciách to veľmi pomáha
tešiť sa z maličkostí: rozkvitnutá halúzka, úsmev dieťaťa, alebo priateľské gesto iného človeka.

Toto sú moje skúsenosti, nad ktorými sa odporúčamzamyslieť.

Dnes sa cítim dobre a aktívne a teším sa, že aspoň časť mojich síl môžem ponúknuť združeniu Europa Donna Austria.

Text prevzatý od ED Austria, Preklad a adaptácia: Tím ED Slovakia