Spolupráca s pacientkami

a pacientskymi organizáciami

Terajšia situácia na Slovensku

Na Slovensku sa všeobecne rakovina prsníka ešte stále pokladá za smrteľné ochorenie, o ktorom sa nehovorí (non-communicable disease). Je spoločenským tabu. Evokuje v našej spoločnosti zdesenie, predstavu neodvratnej smrti s dlhým a bolestným umieraním.

Zlepšovanie povedomia

Málo sa vie o tom, že je dobre liečiteľná aj dobre zistiteľná vo včasnom štádiu mamografiou, ako i o tom, že väčšina žien s touto diagnozou prežíva dlhé roky kvalitný plnohodnotný život. Toto povedomie môžu pomocť zmeniť samotné pacientky otvorenými diskusiami na danú tému, ktoré by boli súčasťou vzdelávacích kampaní a akcií pre verejnosť.

Využívanie skúseností pacientiek v skríningovom procese

Pacientske organizácie majú jedinečné a nezastupiteľné miesto vo vyhodnocovaní viacerých aspektov zdravotnej starostlivosti, keďže sú intenzívne zainteresovanou stranou, ktorá užíva a zažíva všetky aspekty systému zdravotnej starostlivosti od regulačných systémov, lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Majú skúsenosti a vedia komunikovať aj potreby pacientky v tomto procese a referovať o jeho silných a slabých stránkach.

Zlepšovanie skríningového procesu v spolupráci s pacientskymi organizáciami

Skupiny pacientov systémom anonymných dotazníkov vedia podať spätnú väzbu o silných a slabých stránkach procesu zdravotnej starostlivosti a umožnia permanentne zlepšovanie celého skríningového procesu. Preto je potrebná úzka spolupráca a opakované zdielanie informácií s pacientskymi organizáciami.