Fotogaléria

Fotogaléria z prednášok a aktivít

Cart

piatok, 20. máj 2016
Aliance žen Praha

V dňoch 20.-22.5.2016 sme sa na pozvanie Aliance žen s rakovinou prsu, ktorá sídli v Prahe, zúčastnili ich už 15. ročníka motivačného projektu „Dokážeš to taky“ s podtitulom „Spolu nevyhoříme!“. Akciu usporiadala Aliance žen s rakovinou prsu v spoločnosti s Hasičským záchranným zborom hl. mesta Prahy a pod záštitou starostky MČ Prahy 3 p. Hujovej. Zišli sa tu účastníčky pacientských organizácií z rôznych kútov ČR. Táto úžasná akcia sa konala pri Národnom pamätníku na Vítkove, akciu moderoval sympatický moderátor ČT Stanislav Bartušek. Naša hostiteľská organizácia mala spolu s pacientskymi organizáciami informačný stánok, kde boli k dispozícii rôzne letáky o ich činnosti napr. Neviditeľné ženy, Mamma HELP z.s., Bellis-Young and Cancer, Amelie, Alen, Onkoamazonky, Slunečnice, Naděje, atď. Všetky poskytovali veľmi cenné informácie, kam sa obrátiť v prípade potreby akejkoľvek pomoci po diagnostikovaní rakoviny prsníka vrátane návratu do bežného života. V stánku Aliancie žien s rakovinou prsníka nechýbali ani edukátorky z radov pacientských organizácií, ktoré predvádzali verejnosti samovyšetrenie prsníkov na prsnom fantóme a ochotne informovali o prevencii. V programe boli aj profesionálne ukážky z činnosti hasičov, napr. vyslobodzovanie osoby z vraku, záchrana z výšok, ukážky špeciálnych hasičských oblekov. Pre účastníčky akcie boli pripravené zaujímavé súťaže ako napr. striekanie hasičskými hadicami na cieľ, hádzanie hasičských hadíc na cieľ, hasičská štafeta, či orientačný beh. Program doplnili dobrovoľníci svojimi projektami „Nemocnica pre medvedíkov“, na ktorom medici približovali deťom zábavnou formou lekárske prostredie. Detičky sa mohli zabaviť aj rôznymi výtvarnými a športovými aktivitami ako napr. výroba tzv.placiek/odznakov/, maľovanie na tvár, tvarovacie balóniky a pod. Na záver si záujemcovia v rámci spoločného projektu „Protajči se ke zdraví“ zacvičili pod vedením skúseného cvičiteľa Ivana Trebichanského tai-chi.

Celá akcia bola mimoriadne vydarená, nezabudnuteľná. Odniesli sme si kopec úžasných spomienok, veľa vedomostí z pražskej veľmi aktívnej „družobnej“ organizácie a budeme sa veľmi tešiť na ďalšie spoločné akcie.

Počas stretnutia bol vytvorený podklad pre návrh projektu medzinárodnej spolupráce Višegrádskych krajín / Slovensko, Čechy, Poľsko / v oblasti problematiky rakoviny prsníka.

Aliance žen Praha
štvrtok, 15. október 2015
Sme úžasní II

Slávnostnej vernisáže sa zúčastnili umelkyne maliarky, členky klubu paličkovania, umelkyne klubu quilingu. na vernisáži sa prezentovali: dobrovoľnícka skupina Vŕba, dobrovoľnícka skupina mladých onkologických pacientiek Amazonky, Liga proti rakovine, Bedeker zdravia. Ružová stužka, n.f. ako súčasť celoeurópskej organizácie Europa Donna pod názvom Europa Donna Slovakia sa prezentovala novými informačnými materiálmi vydanými na počesť tejto celoeurópskej akcie. Informačné materiály boli finančne podporené nadáciou Pontis firmy Dell. Účastníci si mohli nacvičiť samovyšetrenie prsníkov na fantómoch pod dohľadom skúsených členiek ED Slovakia.

Sú naozaj úžasní

"Naša nemocnica", číslo 4/2014

V nadväznosti na 15. október, vyhlásený medzinárodnou organizáciou Európa Donna za deň prevencie onkologických ochorení prsníka, sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety uskutočnila vernisáž, prezentácia, výuka samovyšetrenia prsníka a pokračuje najnovšia výstava: „Sme úžasní".

Vernisáž tejto už 54. výstavy z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči", sa uskutočnila v už zrekonštruovanom Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety, na Heydukovej ulici v Bratislave. Súčasťou slávnostnej vernisáže výstavy, nadväzujúcej na deň, venovaný v Európe prevencii onkologických ochorení prsníka, bol aj vstup organizácie Ružová stužka, začlenenej do Európa Donna, ktorá medzinárodne podporuje prevenciu onkologických ochorení prsníka. Záujemkyne pritom dostali tiež možnosť, absolvovať hneď na mieste, výuku samovyšetrenia prsníka na fantóme.

Rovnako ako príležitosť, zoznámiť sa, pre predchádzanie tohto ochorenia, s aktuálnymi poznatkami zásad správnej životosprávy, samovyšetrenia prsníka, ako aj knihy "Pomazánky" od Ing. Márie Lokajovej. Tieto materiály boli pre ženy vytlačené vďaka spolupráci s Nadačným fondom Dell v Nadácii Pontis.

Podujatie tradične oživila hudobná skupina Eva Band. 54. výstava niekoľkoročného pravidelného cyklu „Umenie, ktoré lieči" je v Preventívnom cente Onkologického ústavu sv. Alžbety bezplatne sprístupnená v pracovné dni medzi 9 a 15 h až do 10. januára 2015. Výber svojich prác na nej pod názvom „Sme úžasní" vystavujú členky čipkárskeho klubu Babka i Kurzu paličkovania pri Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, tvoriace pod vedením Terézie Vitkovej. Ďalej tu vystavujú insitná umelkyňa Gabriela Vážna, maliar Pavol Daniš i akad. mal. Jitka Bezúrová-Mošková. Výstava sa koná pod záštitou a za účasti členiek Ružovej stužky, respektíve Európa Donna Slovakia. Názov výstavy „Sme úžasní" je odvodený od skutočnosti, že na výstave participujú aj onkologicky chorí, či ich najbližší, ktorí dokážu chorobe nielen odolávať ale aj odvážne o tom hovoriť a pomáhať tak ostatným.

Sme úžasní II
štvrtok, 05. jún 2014
Prednáška pre zamestnankyne firmy Dell

Prednáška o správnej životospráve a samovyšetrení prsníkov pre zamestnankyne firmy Dell sa konala dňa 05.06.2014 na pôde firmy Dell v Bratislave.

Breast cancer awareness & special offer for all….


Every woman, also our man colleagues’ spouses, daughters, sisters, mothers should pay attention to these questions:

When was your last preventative screening?

Are you part of the 20% going through the screening regularly or the rest of Slovakia which does not go?Isn’t it hazard to your health if you don’t go? Change your attitude, encourage yourself and all women in your families. October is month of breast cancer awareness, so why not to start right now? Use this special offer: Free preventive examination and/or screening Who can use it?: All women team members as well as all our daughters, sisters, wifes, mothers. Where: Pink Ribbon and Preventive Center of Oncological Hospital St. Elisabeth (Preventívne Centrum Onkologikého Ústavu sv. Alžbety) How does it work? Have the recommendation for mammography or sonography from your doctorCall the Preventive Center: 02/ 32 24 94 58 and make the appointment. (Recommended time for calling is 9am – 2pm) We started a cooperation with Pink Ribbon, non-profit organization which aims to improve education about prevention and early detection of oncological disease about a year ago. Onsite discussions with many of you and MUDr. Kallayova showed us that this initiative is something what we plan to support going forward. We want to make sure that our men and women know, what they can do to avoid the breast cancer negatively impacting their lives, that healthy life style and early detection are the best prevention. Don’t hesitate to use any opportunity to protect your health. Your Wise team.

Prednáška pre zamestnankyne firmy Dell