Cart

štvrtok, 24. október 2019

Prednáška pre zamestnankyne firmy Dell

Vo firme Dell sa konala prednáška pre zamestnankyne firmy o prevencii rakoviny prsníka, o tom, ako správna životospráva a správny životný štýl vplývajú na zdravie. Prednáška bola spojená s výukoui samovyšetrenia prsníkov na fantómoch prsníka. Prednášala MUDr. Kállayová a výuku vykonali Eva Macová a Peter Bálik. Ukončenie projektu nadácie Pontis firmy Dell a Ružovej stužky, n.f. pod názvom Podpora prevencie onkologických ochorení prsníka 2019 a odovzdanie vyúčtovania a záverečnej správy. Projekt bol úspešný.

štvrtok, 24. október 2019