Cart

štvrtok, 11. apríl 2019

Ing. Mária Lokajová - narodeniny

Ing. Mária Lokajová je zakladajúcou členkou Ružovej stužky n.f. Ako členka správnej rady dlhodobo vykonáva vzdelávaciu činnosť v oblasti správnej výživy a výuky samovyšetrenia. S akad.maliarkou Jitkou Bezurovou-Moskovou spolu vytvorili úspešne vydanie Pomazánok, Liečivé bylinky pre telo a dušu, kalendár liečivých bylín a ďalšie vzdelávacie materiály pre verejnosť. Reprezentovala Ružovú stužku n.f. na medzinárodných fórach Európa Donna. Opakovane podporovala ženy, ktoré prekonávali onkologické ochorenia a mnohým pomohla zachrániť život aj zdravie cez vlastnú skúsenosť s onkologickým ochorením. Blahoželáme ti Majka k takým veľkým činom a k takému úžasnému spracovaniu a pretaveniu tejto a bolestnej a náročnej životnej krízy. Si pre nás veľkou výzvou a príkladom! Ďakujeme, že ťa máme! K tvojim okrúhlym narodeninám ti želáme veľa lásky, šťastia, radosti a pevné zdravie v mnohých ďalšich rokoch a tešíme sa na tvoje nové zdravé kulinárske zázraky.

Máme ťa veľmi radi a važime si ťa.

štvrtok, 11. apríl 2019