Cart

streda, 24. máj 2017

Dechtice prednáška

Dechtice, prednáška o prevencii onkologických ochorení a rakoviny prsníka, samovyšetrenie (MUDr. Kállayová, Ing. Reptová), 62 účastníkov

streda, 24. máj 2017