Cart

štvrtok, 19. november 2020

Vzdelávanie žien o prevencii rakoviny prsníka

o správnej životospráve, o mamografickom skríningu, spojené s nácvikom samovyšetrenia prsníka na modeloch

GalériaX v Bratislave na Zámočníckej ulici 5 je nielen centrom umenia, ale účastníčky učí aj o prevencii rakoviny prsníka, o správnej životospráve a v priestoroch galérie je aj kútik s modelmi prsníkov na výuky samovyšetrenia a vzdelávacie materiály, ktoré Ružová stužka n.f. pripravila s podporou Nadácie Pontis firmy Dell v projekte na ochranu a podporu zdravia žien Slovenska. Vzdelávacie materiály boli odovzdané aj zástupcom mamografického pracoviská v Preventívnom centre OUSA a slúžia tiež na vzdelávanie žien čakajúcich na mamografické vyšetrenie.

 

štvrtok, 19. november 2020