Ružová Stužka

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Pomáhame ženám Slovenska, aby robili správne rozhodnutia pre svoje zdravie. Veď malý správny krok pre zdravie dnes može mať veľký dopad na Vaše zdravie v budúcnosti.

 

Aktuality

30. november

Ružová stužka n.f., Europa Donna Slovakia, OZ Amazonky, MO Živena a Knižnica Bratislava-Nové mesto "Deň pre ženy". Vzdelávacia akcia pre verejnosť a prezentácia diel onkopacientiek, interaktívna diskusia o zásadách správnej životosprávy, o mamografickom skríningu spojená s výukou samovyšetrenia na fantóme v priestoroch Domu kultúry Bratislava - Nové mesto na Stromovej ulici vo veľkej sále.

Pozvánka 1

Pozvánka 2

február 2022

Žiť je krásne v každom veku ...

Pridáte sa k nám? Tato nová rubrika na stránkach Ružovej stužky sa zrodila úplne náhodne a spontánne.
Občas sa nám stáva, že v noci nemôžeme spať, premýšľame, priateľka tieto chvíle nazýva meditačné. A tak sa zrodili naše úvahy o živote. O zmysle nášho žitia, o životných fázach.

rok 2022

Umenie a humanita (Art And Humanity Awards)

Pacientske organizácie Ružová stužka, n.f. a OZ Amazonky sa pridávajú k aktivite európskej koalície proti rakovine prsníka Europa Donna a v roku 2022 prvýkrát ocenia slovenské osobnosti so zameraním na umelkyne z radov onkologických pacientok...

január 2022 - október 2022

Nová online súťaž: RUŽOVÁ TUŽKA

Podeľ sa s nami o svoje životné skúsenosti na tému: "Ako do môjho života vkročil nevítaný hosť - rakovina prsníka, ako sa zmenil môj postoj k životu, čo mi to dalo, čo mi pomohlo nájsť pevný bod v rozkývanom svete."

stále

Virtuálna galéria umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením

Podporujeme umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením (osobne alebo v blízkej rodine)

Podujatia Ružovej stužky n.f. a Europa Donna Slovensko k Ružovému októbru 2022

Pozývame Vás:
3. október


4. október


9. október, o 11 hod.
 • Interaktívna diskusia v Hornej Maríkovej
 • Prednáška o prevencii rakoviny prsníka a o mamografickom skríningu spojená s nácvikom samovyšetrenia na fantóme v Hornej Maríkovej s názvom Čo všetko ste nevedeli ....spolu s prezentáciou diel onkopacientiek (survivors) a ochutnávkou zdravej stravy, interaktívna diskusia na uvedené témy.


13. október
 • Osvetlenie dominánt Bratislavy (magistrát, prezidentský palác, budovy zdravotných poisťovní iných miest na ružovo).
 • Tlačová konferencia ku Dňu pre zdravé prsia (Breast Health Day) na magistráte, Justiho sieň: Ružová stužka n.f. Europa Donna Slovakia a OZ Amazonky s účasťou NOI, zdravotných poisťovní a MZ SR na tému Mamografický skríning na Slovensku - ako zvýšiť účasť žien Slovenska.


14. október
 • Prednáška Ružová stužka n.f. pre vysokoškolákov pod názvom Ako predísť rakovine prsníka, Prešov


15. október


19. október - Trnava
 • Osvetlenie radnice Trnava, Trnavskej univerzity na ružovo
 • Ku dňu Breast Health Day - Európsky deň pre zdravé prsia: akcia v Trnave pod názvom Pozvi mamu, tetu, starú mamu na mamografiu. Prednášky o prevencii rakoviny prsníka, o mamografickom skríningu, o zdravotnej starostlivosti spolu so životnými príbehmi žien - onkopacientiek. Spoluorganizátori: Ružová stužka n.f., Europa Donna Slovakia, OZ Amazonky, Trnavská univerzita, mesto Trnava, NOI, MZ SR, Fakultná nemocnica Trnava. MRI pracovisko Trnava
  Pozvánka

 • Prezentácia tvorby onkopacientiek na Trojičnom námestí v Trnave spojené s výukou samovyšetrenia.

 • Pozývame vás na Čaj o piatej s interaktívnou diskusiou na tému: Ako predísť rakovine prsníka, o 17 hod., do kaviarne Bezkydov v Trnave
  Pozvánka


25. október
 • Prednáška pre zamestnancov firmy DHL o 13 hod. o prevencii rakoviny prsníka, správnej životospráve spojená s interaktívnou diskusiou a výukou samovyšetrenia na fantóme prsníkov. Prezenčne aj online.

 • S rádiom Regina o prevencii rakoviny prsníka hovoríme o 16. hodine.


26. október
 • 87. výstava cyklu Umenie, ktoré lieči - fotografie z tvorby Evy Massar pod názvom Spomienky na oddych. Vernisáž výstavy je spojená so vzdelávaním verejnosti o prevencii rakoviny prsníka, o mamografickom skríningu vrátane výuky samovyšetrenia prsníkov na fantóme v Preventívnom centre OUSA v Bratislave. Spoluorganizátori: Ružová stužka n.f, Europa Donna Slovakia a OZ Amazonky.


31. október
 • Posledný deň Ružového októbra - JRTE Tower 115

Ružová stužka n.f. dlhodobo spolupracuje s pacientskymi organizáciami; OZ Amazonky, Nie rakovine, s Ligou proti rakovine a Národným onkologickým inštitútom zastrešujúcim skríningové programy Slovenska.

Ružovú stužku n.f. podporujú dlhodobo aj Nadácia Pontis firmy Dell, firma Kärcher a ďalší....

ruzova-stuzka-nf.jpg

Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených pre oblasť ochrany zdravia so zameraním na prevenciu rakoviny prsníka.

europa-donna-sk.jpg

V roku 2013 sme vstúpili do európskej aliancie proti rakovine prsníka Europa Donna ako Europa Donna Slovakia.

Podporujeme

 • medzinárodnú spoluprácu pri zavádzaní skríningových a vzdelávacích programov v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníkov
 • aplikované výskumné sledovania pilotných preventívnych a skríningoých programov
 • spoluprácu zainteresovaných inštitúcií na národnej úrovni v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníka
 • návod a nácvik samovyšetrovania prsníkov a správnej životosprávy
 • odborné činnosti určené na prípravu informačných a vzdelávacích materiálov
 • výučbovú a prednáškovú činnosť pre verejnosť

Rakovina prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie žien na svete.
Ročne pribudne 1,67 milióna nových prípadov.
Viac ako 522 000 žien ročne na toto ochorenie zomrie.

SKRÍNING RAKOVINY PRSNÍKA - Národný onkologický inštitút (brožúrka)

Inštruktážne video ku mamografickemu skriningu

brozura-skrining-mamografia

Naše ciele

 • zlepšovanie vzdelania verejnosti o prevencii rakoviny prsníka
 • včasné zisťovanie rakoviny prsníka pomocou mamografického skríningu vykonávaného podľa European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis
 • optimálnu liečbu a starostlivosť v prípade onkologického ochorenia prsníka
 • vzájomná spolupráca organizácií podporujúcich prevenciu

Naši partneri

 • Avon
 • Liga proti rakovine
 • Bedeker zdravia
 • OZ Amazonky
 • Radiologická klininka Trenčín
 • Aliance žen
 • Nadácia Pontis
 • Liga zdravia
 • Onkologický ústav sv. Alžbety
 • Pulimedical
 • Swan
 • Sharmant
 • Primátor mesta Bratislavy
 • Kancelária WHO Slovensko
 • Snowball Communications
 • Nie rakovine (pacientská platforma)
 • GaleriaX
 • Národný onkologicky inštitút
 • Kärcher SK
 • Onkomamky o.z.