Ružová Stužka

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Pomáhame ženám Slovenska, aby robili správne rozhodnutia pre svoje zdravie. Veď malý správny krok pre zdravie dnes može mať veľký dopad na Vaše zdravie v budúcnosti.

 

Aktuality

15.10.2020

Tlačová správa

Skríning rakoviny prsníka, prvé výsledky na Slovensku - Národný Onkologický Inštitút

Tlačovu konferenciu k BHD odkladáme do epidemiologicky vhodnejšieho obdobia.

Tlačová konferencia - Breast Health Day 2020 - pôvodná pozvánka

Október 2020

Breast Health Day 2020

Galéria X, Zámočnícka 5, Bratislava sa hlási k BHD 2020 vzdelávaním a výukou samovyšetrenia záujemcov, ktorí navštívia túto galériu

2018-2020

Zlepšovanie povedomia pacientov o možnostiach diagnostiky, liečby a kvality života

RNDr. Stanislava Bošiaková sa angažuje v aktivitách a podujatiach občianskych združení pre pacientky s karcinómom prsníka zameraných na zvyšovanie fyzickej a psychickej kondície, spolupatričnosti a vzájomnej podpory (OZ Amaoznky, Ružová stužka, Europa Donna)

15.7.2020

Virtuálna galéria umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením

Podporujeme umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením (osobne alebo v blizkej rodine)

1.5.2020 do 15.10.2020

Podpor športovou aktivitou Breast Health Day - Deň pre zdravé prsia aj ty!

tretie kolo od 1.9.2020 do 15.10.2020

1.5.2020 do 15.10.2020

Pochúťky z Maruškinej kuchyne

Ako si pomocou výživy zdravie udržať alebo zlepšiť?

ruzova-stuzka-nf.jpg

Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených pre oblasť ochrany zdravia so zameraním na prevenciu rakoviny prsníka.

europa-donna-sk.jpg

V roku 2013 sme vstúpili do európskej aliancie proti rakovine prsníka Europa Donna ako Europa Donna Slovakia.

Podporujeme

 • medzinárodnú spoluprácu pri zavádzaní skríningových a vzdelávacích programov v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníkov
 • aplikované výskumné sledovania pilotných preventívnych a skríningoých programov
 • spoluprácu zainteresovaných inštitúcií na národnej úrovni v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníka
 • návod a nácvik samovyšetrovania prsníkov a správnej životosprávy
 • odborné činnosti určené na prípravu informačných a vzdelávacích materiálov
 • výučbovú a prednáškovú činnosť pre verejnosť

Rakovina prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie žien na svete.
Ročne pribudne 1,67 milióna nových prípadov.
Viac ako 522 000 žien ročne na toto ochorenie zomrie.

SKRÍNING RAKOVINY PRSNÍKA - Národný onkologický inštitút (brožúrka)

Inštruktážne video ku mamografickemu skriningu

brozura-skrining-mamografia

Naše ciele

 • zlepšovanie vzdelania verejnosti o prevencii rakoviny prsníka
 • včasné zisťovanie rakoviny prsníka pomocou mamografického skríningu vykonávaného podľa European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis
 • optimálnu liečbu a starostlivosť v prípade onkologického ochorenia prsníka
 • vzájomná spolupráca organizácií podporujúcich prevenciu

Naši partneri

 • Avon
 • Liga proti rakovine
 • Bedeker zdravia
 • OZ Amazonky
 • Radiologická klininka Trenčín
 • Aliance žen
 • Nadácia Pontis
 • Liga zdravia
 • Onkologický ústav sv. Alžbety
 • Pulimedical
 • Swan
 • Sharmant
 • Primátor mesta Bratislavy
 • Kancelária WHO Slovensko
 • Snowball Communications
 • Nie rakovine (pacientská platforma)
 • GaleriaX
 • Národný onkologicky inštitút
 • Kärcher SK