Ružová Stužka

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Pomáhame ženám Slovenska, aby robili správne rozhodnutia pre svoje zdravie. Veď malý správny krok pre zdravie dnes može mať veľký dopad na Vaše zdravie v budúcnosti.

 

Aktuality

stále: Onkokontrola

Verejný prísľub Národneho onkologického inštitútu z 30. mája 2023. V roku 2023 sa Ružová stužka n.f. zaviazala na svojich vzdelávacích akciách propagovať Onkokontrolu slovenský názov pre skríningové programy medzi ktoré patrí aj mamografický skríning rakoviny prsnika. Verejnovzdelávacie akcie informujúce širokú verejnosť o prevencii rakoviny prsníka, o mamografickom skríningu a jeho význame ako i o úlohe samovyšetrenia prsníkov, správnej životosprávy finančne podporuje u tých neziskových organizácii, ktoré splnili podmienky projektu. Národný onkologický inštitút tieto akcie finančne podporuje zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR.

2. október 2023

Roche deň

Roche deň

25. september 2023

Dni zdravia Košice

Dni zdravia Košice

10. apríl 2023

Farbenie vajíčok

farbenie-vajicok

28. marec - jún 2023

Zo srdca, výstava fotografií PhDr. Anny Držíkovej

Srdečne vás pozývame...

Výstavu si môžete pozrieť v Preventívnom centre OUSA, v Bratislave, v pracovné dni od 8 hod. do 15 hod., do konca júna 2023.

21. marec 2023

Čo všetko ste nevedeli...

pozvanka-nova-dedinka

Kultúrno-vzdelávacie podujatie

11. január 2023

Zo srdca - Anna Držíková, PhDr. - online výstava

Áno, je to srdce, ktorým cítime krásu okolo nás, to najdôležitejšie zostáva nášmu oku skryté. Vidí a vníma to len srdce....

rok 2023

Umenie a humanita (Art And Humanity Awards)

Pacientske organizácie Ružová stužka, n.f. a OZ Amazonky sa pridávajú k aktivite európskej koalície proti rakovine prsníka Europa Donna a v roku 2022 prvýkrát ocenia slovenské osobnosti so zameraním na umelkyne z radov onkologických pacientok...

január 2022 - október 2023

Online súťaž: RUŽOVÁ TUŽKA

pokračuje aj v roku 2023

Podeľ sa s nami o svoje životné skúsenosti na tému: "Ako do môjho života vkročil nevítaný hosť - rakovina prsníka, ako sa zmenil môj postoj k životu, čo mi to dalo, čo mi pomohlo nájsť pevný bod v rozkývanom svete."

stále

Virtuálna galéria umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením

Podporujeme umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením (osobne alebo v blízkej rodine)

Ružová stužka n.f. dlhodobo spolupracuje s pacientskymi organizáciami; OZ Amazonky, Nie rakovine, s Ligou proti rakovine a Národným onkologickým inštitútom zastrešujúcim skríningové programy Slovenska.

Ružovú stužku n.f. podporujú dlhodobo aj Nadácia Pontis firmy Dell, firma Kärcher a ďalší....

ruzova-stuzka-nf.jpg

Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených pre oblasť ochrany zdravia so zameraním na prevenciu rakoviny prsníka.

europa-donna-sk.jpg

V roku 2013 sme vstúpili do európskej aliancie proti rakovine prsníka Europa Donna ako Europa Donna Slovakia.

Podporujeme

 • medzinárodnú spoluprácu pri zavádzaní skríningových a vzdelávacích programov v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníkov
 • aplikované výskumné sledovania pilotných preventívnych a skríningoých programov
 • spoluprácu zainteresovaných inštitúcií na národnej úrovni v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníka
 • návod a nácvik samovyšetrovania prsníkov a správnej životosprávy
 • odborné činnosti určené na prípravu informačných a vzdelávacích materiálov
 • výučbovú a prednáškovú činnosť pre verejnosť

Rakovina prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie žien na svete.
Ročne pribudne 1,67 milióna nových prípadov.
Viac ako 522 000 žien ročne na toto ochorenie zomrie.

SKRÍNING RAKOVINY PRSNÍKA - Národný onkologický inštitút (brožúrka)

Inštruktážne video ku mamografickemu skriningu

brozura-skrining-mamografia

Naše ciele

 • zlepšovanie vzdelania verejnosti o prevencii rakoviny prsníka
 • včasné zisťovanie rakoviny prsníka pomocou mamografického skríningu vykonávaného podľa European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis
 • optimálnu liečbu a starostlivosť v prípade onkologického ochorenia prsníka
 • vzájomná spolupráca organizácií podporujúcich prevenciu

Naši partneri

 • Avon
 • Liga proti rakovine
 • Bedeker zdravia
 • OZ Amazonky
 • Radiologická klininka Trenčín
 • Aliance žen
 • Nadácia Pontis
 • Liga zdravia
 • Onkologický ústav sv. Alžbety
 • Pulimedical
 • Swan
 • Sharmant
 • Primátor mesta Bratislavy
 • Kancelária WHO Slovensko
 • Snowball Communications
 • Nie rakovine (pacientská platforma)
 • GaleriaX
 • Národný onkologicky inštitút
 • Kärcher SK
 • Onkomamky o.z.