Cart

streda, 12. október 2016

Sme úžasní III.

Vystavovali členky čipkárskeho krúžku Babka pod vedením p. Terézie Vítkovej, umeleckí fotografi manželia Katarína a Aleš Zlochovi, insitná umelkyňa G. Vážna a ďalší.

Slávnostnej vernisáže sa zúčastnili umelkyne maliarky, členky klubu paličkovania, umelkyne klubu quilingu. na vernisáži sa prezentovali: dobrovoľnícka skupina Vŕba, dobrovoľnícka skupina mladých onkologických pacientiek Amazonky, Liga proti rakovine, Bedeker zdravia. Ružová stužka, n.f. ako súčasť celoeurópskej organizácie Europa Donna pod názvom Europa Donna Slovakia sa prezentovala novými informačnými materiálmi vydanými na počesť tejto celoeurópskej akcie. Informačné materiály boli finančne podporené nadáciou Pontis firmy Dell. Účastníci si mohli nacvičiť samovyšetrenie prsníkov na fantómoch pod dohľadom skúsených členiek ED Slovakia.

streda, 12. október 2016
Z ľava do prava: - tvorca haiku a sviečok p. Aleš Zlocha, - umelecká fotografka p. Katarína Zlochová, - p. primárka PC OUSA MUDr. Alena Kállayová, - insitná umelkyňa p. Gabriela Vážna s dcérou, - vedúca čipkárskeho krúžku Babka Ing. Terézia Vítková.
Členky ED Slovakia sa fotografujú spolu s umelkyňami a umelcom.
Členky ED Slovakia vyučovali návštevníčky vernisáže správny postup pri samovyšetrovaní prsníkov.
DIELA MANŽELOV ZLOCHOVÝCH
DIELA GABRIELY VÁŽNEJ
DIELA ČLENIEK ČIPKÁRSKEHO KRÚŽKU BABKA