Cart

piatok, 20. máj 2016

Aliance žen Praha

V dňoch 20.-22.5.2016 sme sa na pozvanie Aliance žen s rakovinou prsu, ktorá sídli v Prahe, zúčastnili ich už 15. ročníka motivačného projektu „Dokážeš to taky“ s podtitulom „Spolu nevyhoříme!“. Akciu usporiadala Aliance žen s rakovinou prsu v spoločnosti s Hasičským záchranným zborom hl. mesta Prahy a pod záštitou starostky MČ Prahy 3 p. Hujovej. Zišli sa tu účastníčky pacientských organizácií z rôznych kútov ČR. Táto úžasná akcia sa konala pri Národnom pamätníku na Vítkove, akciu moderoval sympatický moderátor ČT Stanislav Bartušek. Naša hostiteľská organizácia mala spolu s pacientskymi organizáciami informačný stánok, kde boli k dispozícii rôzne letáky o ich činnosti napr. Neviditeľné ženy, Mamma HELP z.s., Bellis-Young and Cancer, Amelie, Alen, Onkoamazonky, Slunečnice, Naděje, atď. Všetky poskytovali veľmi cenné informácie, kam sa obrátiť v prípade potreby akejkoľvek pomoci po diagnostikovaní rakoviny prsníka vrátane návratu do bežného života. V stánku Aliancie žien s rakovinou prsníka nechýbali ani edukátorky z radov pacientských organizácií, ktoré predvádzali verejnosti samovyšetrenie prsníkov na prsnom fantóme a ochotne informovali o prevencii. V programe boli aj profesionálne ukážky z činnosti hasičov, napr. vyslobodzovanie osoby z vraku, záchrana z výšok, ukážky špeciálnych hasičských oblekov. Pre účastníčky akcie boli pripravené zaujímavé súťaže ako napr. striekanie hasičskými hadicami na cieľ, hádzanie hasičských hadíc na cieľ, hasičská štafeta, či orientačný beh. Program doplnili dobrovoľníci svojimi projektami „Nemocnica pre medvedíkov“, na ktorom medici približovali deťom zábavnou formou lekárske prostredie. Detičky sa mohli zabaviť aj rôznymi výtvarnými a športovými aktivitami ako napr. výroba tzv.placiek/odznakov/, maľovanie na tvár, tvarovacie balóniky a pod. Na záver si záujemcovia v rámci spoločného projektu „Protajči se ke zdraví“ zacvičili pod vedením skúseného cvičiteľa Ivana Trebichanského tai-chi.

Celá akcia bola mimoriadne vydarená, nezabudnuteľná. Odniesli sme si kopec úžasných spomienok, veľa vedomostí z pražskej veľmi aktívnej „družobnej“ organizácie a budeme sa veľmi tešiť na ďalšie spoločné akcie.

Počas stretnutia bol vytvorený podklad pre návrh projektu medzinárodnej spolupráce Višegrádskych krajín / Slovensko, Čechy, Poľsko / v oblasti problematiky rakoviny prsníka.

piatok, 20. máj 2016