Cart

štvrtok, 12. september 2019

Prednáška v klube dôchodcov

Dňa 12.9.2019 sa konala v klube dôchodcov na Sibírskej ul. 37, v Bratislave prednáška o zdravej životospráve, zdravom životnom štýle, prevencii voči rakovine prsníka. Prednášala MUDr. Alena Kállayová.

Na tejto prednáške sa zišli dôchodcovia, väčšinou ženy. Mali záujem o všetky prednášané témy. Pýtali sa na vznik rakoviny, ako jej predchádzať, o tom ako sa udržať svojim životným štýlom v dobrej kondícii, ako sa právne stravovať, aby nemali problémy s trávením. V neposlednom rade sa podelili s nami o svoje skúsenosti a rady v danej téme.

Mali záujem aj o našu organizáciu Ružová stužka, ako fungujeme, čím sa zaoberáme, a že by sa radi zúčastnili niektorých našich akcií. Na záver sme si vymenili kontakty a popriali skoré stretnutia.

štvrtok, 12. september 2019