Plán činnosti

na rok 2020

  1. Prednášková činnosť pre verejnosť.

  2. Prednášky a príspevky pre televízne a rozhlasové vysielanie.

  3. Organizácia vernisáží výtvarných diel onkologických pacientov v rámci akcie “Sme úžasní...VI.

  4. Priebežné zadávanie informácií na webové stránky Ružovej stužky a Europa Donny.

  5. Dotlač propagačných materiálov Ružovej stužky podľa potreby - Životospráva, Samovyšetrenie prsníkov, Zdravé nátierky, Čo nám pomáha, čo nám škodí a Liečivé bylinky a pod.

  6. Akcie: “Beh pre zdravé prsia” s ukážkou zdravej životosprávy a samovyšetrenia prsníkov a “Poď na mamografiu, ja som už bola...” sú akcie, ktoré budeme organizovať spolu s ďalšími neziskovými pacientskými organizáciamiako sú Amazonky, Snowboard.

  7. Podpora zavádzania skríníngu rakoviny prsníka na Slovensku.