Aktivity 2020

Aktuality

2020 - stále

Vzdelávanie žien o prevencii rakoviny prsníka o správnej životospráve, o mamografickom skríningu, spojené s nácvikom samovyšetrenia prsníka na modeloch

GalériaX v Bratislave na Zámočníckej ulici 5

15.10.2020

Tlačová správa

Skríning rakoviny prsníka, prvé výsledky na Slovensku - Národný Onkologický Inštitút

Tlačovu konferenciu k BHD odkladáme do epidemiologicky vhodnejšieho obdobia.

Tlačová konferencia - Breast Health Day 2020 - pôvodná pozvánka

2018-2020

Zlepšovanie povedomia pacientov o možnostiach diagnostiky, liečby a kvality života

RNDr. Stanislava Bošiaková sa angažuje v aktivitách a podujatiach občianskych združení pre pacientky s karcinómom prsníka zameraných na zvyšovanie fyzickej a psychickej kondície, spolupatričnosti a vzájomnej podpory (OZ Amaoznky, Ružová stužka, Europa Donna)

2020 - stále

Virtuálna galéria umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením

Podporujeme umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením (osobne alebo v blizkej rodine)

Ružová stužka n.f. dlhodobo spolupracuje s pacientskymi organizáciami; OZ Amazonky, Nie rakovine, s Ligou proti rakovine a Národným onkologickým inštitútom zastrešujúcim skríningové programy Slovenska.

Ružovú stužku n.f. podporujú dlhodobo aj Nadácia Pontis firmy Dell, firma Kärcher a ďalší....

Marec

Máj - Október

JÚN

15.6. do 21.6.2020 - Tretí ročník charitatívneho podujatia Beh pre zdravé prsia vo virtuálnej verzii. pripravili Ružová stužka n.f. a Europa Donna Slovakia. Na Beh pre zdravé prsia sme zaznamenali 774 registrácií. Spolu ľudia nabehali 5 179 kilometrov a prispeli sumou 7 206 EUR!!!

Plán činnosti na rok 2020

  1. Prednášková činnosť pre verejnosť.

  2. Prednášky a príspevky pre televízne a rozhlasové vysielanie.

  3. Organizácia vernisáží výtvarných diel onkologických pacientov v rámci akcie “Sme úžasní...VI.

  4. Priebežné zadávanie informácií na webové stránky Ružovej stužky a Europa Donny.

  5. Dotlač propagačných materiálov Ružovej stužky podľa potreby - Životospráva, Samovyšetrenie prsníkov, Zdravé nátierky, Čo nám pomáha, čo nám škodí a Liečivé bylinky a pod.

  6. Akcie: “Beh pre zdravé prsia” s ukážkou zdravej životosprávy a samovyšetrenia prsníkov a “Poď na mamografiu, ja som už bola...” sú akcie, ktoré budeme organizovať spolu s ďalšími neziskovými pacientskými organizáciamiako sú Amazonky, Snowboard.

  7. Podpora zavádzania skríníngu rakoviny prsníka na Slovensku.