Aktivity 2020

Naše aktivity

1.5.2020 do 15.10.2020

Podpor športovou aktivitou Breast Health Day - Deň pre zdravé prsia aj ty!

druhé kolo od 1.7.2020 do 1.9.2020

1.5.2020 - 15.10.2020

Pochúťky z Maruškinej kuchyne

Ako si pomocou výživy zdravie udržať alebo zlepšiť?

Marec

Máj - Október

JÚN

15.6. do 21.6.2020 - Tretí ročník charitatívneho podujatia Beh pre zdravé prsia vo virtuálnej verzii. pripravili Ružová stužka n.f. a Europa Donna Slovakia. Na Beh pre zdravé prsia sme zaznamenali 774 registrácií. Spolu ľudia nabehali 5 179 kilometrov a prispeli sumou 7 206 EUR!!!

Plán činnosti na rok 2020

  1. Prednášková činnosť pre verejnosť.

  2. Prednášky a príspevky pre televízne a rozhlasové vysielanie.

  3. Organizácia vernisáží výtvarných diel onkologických pacientov v rámci akcie “Sme úžasní...VI.

  4. Priebežné zadávanie informácií na webové stránky Ružovej stužky a Europa Donny.

  5. Dotlač propagačných materiálov Ružovej stužky podľa potreby - Životospráva, Samovyšetrenie prsníkov, Zdravé nátierky, Čo nám pomáha, čo nám škodí a Liečivé bylinky a pod.

  6. Akcie: “Beh pre zdravé prsia” s ukážkou zdravej životosprávy a samovyšetrenia prsníkov a “Poď na mamografiu, ja som už bola...” sú akcie, ktoré budeme organizovať spolu s ďalšími neziskovými pacientskými organizáciamiako sú Amazonky, Snowboard.

  7. Podpora zavádzania skríníngu rakoviny prsníka na Slovensku.