Aktivity 2019

Správa o činnosti Ružová stužka, n.f. rok 2019

Január:

Ostro sledované prsia: spoločná akcia Ružová stužka, n.f., Europa Donna Slovakia, Amazonky a Aliance žen vo Vyšegradskom projekte. Vzdelávacia akcia pre študentov strednej zdravotníckej školy a verejnosť spolu s tlačovou konferenciou v priestoroch divadla Nová scéna.

Február:

podporné aktivity pre zavedenie mamografického skríningu na Slovensku

Apríl:

Máj:

Jún:

22. jún: verejné charitatívne podujatie Breast Health Day - Beh pre zdravé prsia na Železnej studienke v Bratislave spolu pripravili Ružová stužka n.f., Europa Donna Slovakia, Amazonky a Snow ball spolu s akciou Pod na mamografiu, ja som už bola…

Júl:

Spolupráca s pacientskou organizáciou Slovenský Pacient na plagáte Skríningová mamografia, príprava vzdelávacích materiálov pre tlač a televiziu

August:

  • Posledná rozlúčka so zakladajúcou a dlhoročnou aktívnou členkou Ružovej stužky, n.f. Zdenkou Saxovou.
  • Vzdelávacia kampaň o mamografickom skríningu: Bedeker zdravia, Vassarnap, Naša nemocnica...
  • Príprava na kongres Europa Donna, ktorá sa bude konať v októbri 2019 vo Viedni

September

12. september: prednáška o zdravej životospráve v klube dôchodcov na Sibírskej ul. 37, v Bratislave