Aktivity 2021

Aktuality

7. septembra - 31. októbra 2021

Výstava Mária Daňková - Farebné čriepky šťastia

V Dome kultúry Kramáre spojená so vzdelávaním účastníčok o prevencii rakoviny prsníka.

Každý štvrtok od 13. do 17. hod. výuka samovyšetrenia na modele prsníka dobrovoľníčkou Dankou.

August 2021

Anna Držíková, 3. výstava

Nezabudnite si pozrieť našu najnovšiu výstavu

Nedeľa, 20 jún, 2021, medzi 10. a 14. hodinou

Beh pre zdravé prsia

Charitatívny virtuálny beh s otváracou akciou v Bratislave na Železnej Studničke (20. 6. 2021).

4. Jún 2021 -

Branislav Gajdoš výstava "Dizajn 1995-2020"

v Galérii X na Zámočníckej 5 v Bratislave

15.1.2021 do 30.5.2021

BHD šport 2021 - vyhodnotenie a ukončenie 1. kola

Poď cvičiť pre svoje zdravie a podpor športovou aktivitou Breast Health Day - Deň pre zdravé prsia aj ty!

18.5.2021

Podporujeme memorandum pacientskych organizácií!

Amazonky, Európa Donna Slovensko a Ružová stužka n.f. Vďaka Dr. S. Bošiakovej môžeme spoločne pomáhať nájsť správnu cestu....

7.5.2021 do 7.10.2021

Súťaž - Pochúťky z Maruškinej kuchyne

Pošli Maruške svoj obľúbený recept na zdravé jedlo.

Naše dievčence recept vyskúšajú a zverejníme ho v tohtoročných Pochúťkach. Účastníkov a účastníčky čaká pekná odmena. Vylosovanie víťazných receptov sa bude konať 15. októbra počas Medzinárodného dňa pre zdravé prsia (Breast Health Day).

19.4.2021 do 30.6.2021

Súťaž - Liečivé bylinky na jar

Prispej aspoň jednou liečivou bylinkou a vyhraj!

Apríl 2021

NOI: Stav onkológie na Slovensku Výročná správa za rok 2020

Výročná správa mapuje reálny stav klinickej, radiačnej, detskej, geriatrickej, paliatívnej a experimentálnej onkológie na Slovensku. Nájdete prehľad onkológie, hematoonkologických pracovísk, ožarovania, detskej onkológie a paliatívnej starostlivosti na Slovensku.

Apríl 2021

NOI: Skríningové onkologické programy na Slovensku - Ročenka 2020

Prvá komplexnú správa o stave troch onkologických skríningov na Slovensku v roku 2020, ako aj vízia na rok 2021

Ružová stužka n.f. podporuje mamografický skríning na Slovensku

11.1.2021

Metastatická rakovina prsníka - brožúrka

Amazonky, Európa Donna Slovensko a Ružová stužka n.f. Vďaka Dr. S. Bošiakovej môžeme spoločne pomáhať nájsť správnu cestu....

2020 - stále

Virtuálna galéria umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením

Podporujeme umelcov s životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením (osobne alebo v blízkej rodine)

2020 - stále

Vzdelávanie žien o prevencii rakoviny prsníka o správnej životospráve, o mamografickom skríningu, spojené s nácvikom samovyšetrenia prsníka na modeloch

GalériaX v Bratislave na Zámočníckej ulici 5

Ružová stužka n.f. dlhodobo spolupracuje s pacientskymi organizáciami; OZ Amazonky, Nie rakovine, s Ligou proti rakovine a Národným onkologickým inštitútom zastrešujúcim skríningové programy Slovenska.

Ružovú stužku n.f. podporujú dlhodobo aj Nadácia Pontis firmy Dell, firma Kärcher a ďalší....

Zoznam preverených momopracovísk - Kontaktné adresy k 31.12.2020

Zoznam preverených momopracovísk (MZ SR) →

Pacientske organizácie podporujú mamografický skríning

Ružová stužka n.f. spoločne s OZ Amazonky vykonávajú dlhodobo vzdelávanie verejnosti o prevencii rakoviny prsníka správnou životosprávou, športom, samovyšetrením prsníkov a včasným zistením onkologického ochorenia účasťou na mamografickom skríningovom programe.

Výuka samovyšetrenia sa vykonáva na fantómoch prsníka je spojená s odovzdaním vzdelávacích tlačovín. Mnohé z akcií sú vykonávané v súlade s  celoeurópskymi akciami pod vedením Europa Donna, celoeurópskej únie onkopacientiek v intenciách Breast Health Day, Deň pre zdravie prsníkov. Tento rok bol v znamení osláv začiatku mamografického skríningu na Slovensku.

Prebiehali početné vzdelávacie prednášky pre verejnosť live aj online, virtuálny Beh pre zdravé prsia, Podpor športom BHD aj ty!, výstavy onkopacientiek survivors v Preventívnom centre OÚSA, ako i v Galérii X spojené so vzdelávaním účastníčok. Priebežne boli odovzdávané aj pripravované do tlače ďalšie vzdelávacie materiály na podporu mamografického skriningu. Akcie boli podporené aj médiami. Viac informácií na www.ruzovastuzka.sk

Január

 • Vzdelávanie žien - návštevníčok Galérie X v Bratislave, Zámočnícka ulica 5, o prevencii rakoviny prsníka, správnej životospráve, mamografickom skríningu a mamografii spojené s nácvikom samovyšetrenia prsníka na modeloch a odovzdaním vzdelávacích materiálov, akcia stále trvá
 • Virtuálna Galéria umelcov so životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením: Výstava fotografií Anny Držíkovej
 • Metastatická rakovina prsníka - brožúrka pre pacientky s metastatickou rakovinou preložená Dr. S. Bošiakovou
 • 15.1-30.5.: 1. kolo BHD športovej virtuálnej súťaže Pod cvičiť pre svoje zdravie a podpor športovou aktivitou BHD aj ty

Február

 • Virtuálna Galéria umelcov so životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením - Ivan Mariányi: výstava fotografií

Marec:

 • Príprava tlačovín pre vzdelávanie verejnosti

Apríl

 • 19.4.-30.6.: online súťaž Liečivé bylinky na jar

Máj

 • 7.5.-7.10.: online súťaž Pochúťky z Maruškinej kuchyne
 • 18.5.: podporujeme Memorandum pacientskych organizácií
 • Projekt Dell nadácie Pontis: príprava a podanie

Jún

 • Galéria X - výstava Branislava Gajdoša: Dizajn 1995-2020 pri príležitosti jeho životného jubilea. Výstava bola spojená so vzdelávaním verejnosti a nácvikom samovyšetrenia prsníkov na fantóme
 • 10.-11.6.: informovanie rádiológov z mamodiagnostických a skríningových pracovísk na konferencii v Trenčianskych Tepliciach o podstate a význame spolupráce zdravotníkov a pacientskych organizácii v rámci projektu Nadácie Pontis firmy Dell
 • 20.6.-27.6.: Beh pre zdravé prsia - BHD (Breast Health Day) akcia pacientskych organizácií Europa Donna Slovakia, Amazonky a Onkomamky k 15. októbru 2021 zastrešená NOI (Národný Onkologický Inštitút), 20.6. slávnostné otvorenie pre verejnosť na Železnej studienke a ďalšie dni online - virtuálny beh
 • 23.6.: ocenenie preverených skríningových mamografických pracovísk v predvečer Rádiologického kongresu v Trnave – oceňujú Amazonky a R.S. n.f. soškou Amazonky, tlačová konferencia vyzdvihujúca skríning a upozorňujúca verejnosť na skríningové mamografické pracoviská v Trnave, aktivita zastrešená NOI spolu s akciou Poď na mamografiu, ja som už bola…, informovanie verejnosti, súčasť projektu Nadácie Pontis firmy Dell
 • 24.-25.6.: propagácia práce Ružová stužka n.f. a spolupráce pacientskych organizácii s rádiológmi na pôde Rádiologického kongresu v Trnave v rámci Projektu Nadácie Pontis firmy Dell

Plán činnosti na rok 2021

1. počas koronakrízy organizovať cez internet virtuálne akcie:
- Virtuálny beh pre zdravé prsia, 5. ročník,
- Podpor športom BHD aj ty, 2. ročník: individuálny pravidelný šport spojený so vzdelávaním
verejnosti online
- Virtuálna galéria umelcov-survivors a ich rodinných príslušníkov na stránke www.ruzovastuzka.sk

2. podpora rozvoja mamografického skríningu na Slovensku:
- tlačová konferencia NOI o skríningu spolu s pacientskymi organizáciami Amazonky, ED
Slovensko, LPR, NIE rakovine a iné

3. vzdelávanie verejnosti:
- kampaň Poď na mamografiu, ja som už bola
- prednášky
- vzdelávanie o skríningu a iné
- rozšíriť vzdelávaciu kampaň na virtuálnej úrovni cez internet

4. vytvoriť novú časť stránky www.ruzovastuzka.sk o skríningu pre verejnosť, pre odbornú
verejnosť a iné, ponúknuť túto zostavu iným stránkam

5. Maruškine pochúťky: pripraviť do tlače spolu s inými tlačovými materiálmi

6. Výstavy diel umelcov-survivors v Galérii X spolu so vzdelávaním verejnosti o prevencii
a samovyšetrení

7. Pripraviť deň BHD 15. októbra 2021, akcie k nemu a účasť na aktivitách Europa Donna
International