Cart

utorok, 04. október 2022

Ocenenie mamografického pracoviska v nemocnici Košice-Šaca

Ocenenie prevereného skríningového mamografického pracoviska

Ocenenie odovzdajú OZ Amazonky a Ružová stužka n.f. Europa Donna Slovakia. Zastrešené Národným onkologickým inštitútom. Ocenenie sprevádza vzdelávacia akcia pre verejnosť pod názvom Poď na mamografiu, ja som už bola... Ocenenie a sprevádzajúca akcia sú spojené s tlačovou konferenciou. Popoludní prednáška pre košických stredoškolákov o prevencii.

Pozvánka

Tlačová správa

Monitoring Ja som už bola (sú v ňom linky na online články aj skeny z printových médií)

Osvetový projekt :  Poď na mamografiu, ja som už bola.....spoločná roky trvajúca akcia OZ Amazonky a Ružová stužka n.f. na ocenenie preverených skríningových pracovísk Slovenska sa zastavila v Nemocnici Košice Šaca, aby ocenila tamojšie preverené skríningové pracovisko sochou Amazonky a darom Ružovej stužky n.f. vzdelávacími materiálmi pre verejnosť. Podujatia sa zúčastnili zástupkyne OZ Onkomamky, ktoré v rámci východoslovenského kraja nadviazali spoluprácu s pracoviskom. Veľmi pekná, zdravotníkov oceňujú a akcia sa podieľa aj na zlepšení povedomia verejnosti o prevencii onkologických ochorení správnou životosprávou a mamografickým skríningom.

Popoludní prebehli jednania o ďalšej spolupráci s odborom zdravotníctva Košického samosprávneho kraja.

utorok, 04. október 2022