Cart

utorok, 07. september 2021

Farebné čriepky šťastia - Mária Daňková

7.9. - 31.10. 2021

Najnovšia výstava s výukou samovyšetrenia prsníkov a osvetou o prevencii rakoviny prsníka v knižnici Kultúrneho domu Kramáre do konca októbra 2021. Každý štvrtok v týždni od 13. hodiny výuku samovyšetrenia na modele prsníka vyučuje dobrovoľníčka Ružovej stužky n.f. Danka.

Tlačová správa

V priestoroch Kultúrneho domu na Stromovej ulici č. 18 v Bratislave bude dňa 7.9.2021 o 15. hodine vernisážou otvorená ojedinelá kultúrno-osvetová akcia pod názvom Čriepky šťastia. Návštevníci a návštevníčky budú mať možnosť obdivovať umelecké dielo Márie Daňkovej - novoobjaveného umeleckého talentu - a zároveň budú členkami neziskovej organizácie a onkopacientkami poučené o zásadách správnej životosprávy, o potrebe samovyšetrenia prsníkov aj o tom, prečo je správne zúčastniť sa mamografického skríningu.

Počas vernisáže si budete môcť vyskúšať vyšetrenie prsníkov na modeli a získať vzdelávacie materiály.

Vzdelávanie verejnosti bude pokračovať kútikom Ružovej stužky n.f. v knižnici na Stromovej 18 počas výstavy konca októbra 2021.

Vernisáž a výstava diela Čriepky šťastia Márie Daňkovej je spoločným projektom Knižnice Bratislava-Nové mesto, neziskovej organizácie Ružová stužka n.f a Europa Donna Slovakia.

Ružová stužka n.f. združuje ženy dobrovoľníčky a onkopacientky pomáhajúce v boji proti rakovine prsníka zvyšovaním povedomia verejnosti o predchádzaní vzniku onkologického ochorenia prsníkov správnou životosprávou a prevenciou vrátane samovyšetrenia prsníkov.

Táto organizácia je súčasťou európskej organizácie Europa Donna a podporuje a víta celoplošné zavedenie mamografického skríningu na Slovensku.

Knižnica Bratislava-Nové Mesto privítala ponuku spolupráce pri realizácii tohoto zaujímavého projektu. Náplňou činnosti knižnice je nielen uchovávanie informačných nosičov a propagácia čítania ale aj vzdelávanie. Oblasť prevencie a možnosti predchádzania onkologickým ochoreniam je téma, o ktorej je potrebné verejnosť informovať s využitím všetkých dostupných foriem propagácie.

Biblioterapia a arteterapia patria k technikám, ktoré mnohým pacientkám pomáhajú zvládnuť náročné obdobie liečby. Verím, že do budúcna budeme mať možnosť v priestoroch našich knižničných pracovísk prezentovať práce aj ďalších umelcov podporujúcich osvetové a vzdelávacie projekty Ružovej stužky n.f.

utorok, 07. september 2021