Cart

piatok, 22. január 2016

SWAN

Prednáška s názvom "Prevencia onkologických ochorení a zdravá životospráva" sa konala dňa 22. januára 2016. Ukážky zdravých pomazánok predstavila ich autorka Ing. Mária Lokajová.

piatok, 22. január 2016