Nech je náš dnešný deň jednoduchý, ale pravdivý. Nech máme schopnosť vidieť lásku v malých veciach. Nech je krásne to, čo z nás vychádza. Aby bol život lepší. Ten náš a tých, s ktorými sa stretneme.

Dokázať byť šťastný z malých vecí, je veľké bohatstvo …