Cart

utorok, 29. september 2009

Maľuje už od škôlky, výstava Lukáš Würfl

Mgr. art. Lukáš Würfl vystavil v areáli preventívneho centra OÚSA zo svojej tvorby výber 25 obrazov maľovaných suchým pastelom a časť tiež olejom a akrylom na plátne a doske (s rozmermi 21x28; 42x 60 a 50x60 cm). Je to v poradí už tridsiata druhá výstava z voľného cyklu Umenie, ktoré lieči, čomu zodpovedá i realistický štýl diel zameraných najmä na krajinu a jej krásy.

Rodený Bratislavčan Lukáš Würfl (1983) žije a tvorí vo Svätom Jure. Ako sám priznáva, výtvarné sklony sa u neho prejavili už v materskej škole, neskôr si ich rozvíjal v základnej škole a čoskoro sa stal žiakom akad. mal. Karola Drexlera. Pod jeho vplyvom nastúpil Lukáš Würfl na umeleckú dráhu. Už počas strednej školy, kde študoval scénickú a dekoračnú maľbu, svoje práce s podporou tejto významnej maliarskej osobnosti tiež vystavoval. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde študoval odbor scénografia, ho viedol i akad. mal. Milan Rašla a figuratívnej maľbe sa priúčal u profesora Mudrocha. Od ukončenia VŠMU sa venuje samostatnej tvorbe, pričom najviac inklinuje k maľbe, ktorá podľa neho poskytuje umelcovi nevídanú voľnosť. Zúročuje ju najmä v plenéri, kde sa dominantne venuje krajinomaľbe. Ako sám priznáva, je samotársky typ, a preto má rád voľnosť otvorenej krajiny.

Z vystavených prác Mgr. art. Lukáša Würfla: (1) Šíre more. Pred týmto svojím dielom nám zapózoval sám autor výstavy Lukáš Würfl; (2) Svätý Jur – pohľad z Bratislavy; (3) Šúrsky prales v lete a (4) Park v Topoľčiankach. Súčasťou vernisáží výstav v preventívnom centre OÚSA je už tradične kultúrny program. Nechýbal ani pri tejto najnovšej 32. výstave (5). 

Text a foto: Peter Kresánek 

utorok, 29. september 2009