Cart

piatok, 27. október 2017

Celoeurópsky kongres ED v Ljubljane

27.-29.10. 2017

Za ED Slovakia: Dr. Kállayová, Mgr. Feketeová, Ing. Lokajová

piatok, 27. október 2017