Cart

sobota, 01. júl 2017

Príprava dotazníka spokojnosti

Júl 2017

Príprava dotazníka spokojnosti účastníčok mamografického vyšetrenia na mamografickom pracovisku (K.Farsky, MUDr.Kállayová)

sobota, 01. júl 2017