Informácie pre ženy
s rakovinou prsníka

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2016

 

 

- prednášková činnosť pre verejnosť

- prednášky a príspevky pre rozhlasové a televízne vysielanie

- príprava publikácie „Onkologické ochorenia“ /Bedeker zdravia/

- organizácia vernisáží výtvarných diel

- príprava akcie „Breast Health Day“ v októbri 2016

- spolupráca s českou Alianciou žien

- účasť na EBCC v Amsterdame /marec 2016/

- príprava účasti na advocacy course v Miláne /november 2016/

- priebežné zadávanie informácií na webové stránky Ružovej stužky a Europa Donny

- spolupráca s Ministerstvom zdravptníctva ohľadom prípravy mamografického skríningu

- príspevky do blogov na webstránke www.karcinomprsnika.sk v spolupráci s Evou Bacigalovou /Amazonky/

- dotlač propagačných materiálov Ružovej stužky podľa potreby

- spolupráca s firmami DELL, Danubiatel, SWAN

- spolupráca s ostatnými neziskovými organizáciami

 

 

REALIZOVANÉ AKCIE

 

Január 2016

1. Dámsky klub RTVS – Prevencia rakoviny prsníka 12.1.2016 od 11:45 prednášala Dr. Kállayová

2. príspevok do blogu Evy Bacigálovej (www.amazonky.sk)

3. prednáška pre Danubiatel / Swan 22.1.2016 od 10:00 – Prevencia onkologických ochorení prsníka a zdravá životospráva Dr. Kállayová: Ing. Mária Lokajová – ukážky a ochutnávka zdravých pomazánok

4. výročná schôdza Ružová stužka, n.f. 28.1.2016

 

Február 2016

1. Vernisáž 61. výstavy cyklu umenie, ktoré lieči „Trnavský kraj srdcom a štetcom rodáka“ Rudolfa Pavelského 16.2.2016 o 15:00 slávnostné otvorenie výstavy a krst špeciálneho vydania Bedekra zdravia za prítomnosti zástupcov Ligy proti rakovine, Amazoniek, Europa Donna Slovakia s názvom : „Ako prekonať onkologické ochorenia“ Na vernisáži a krste sa zučastnili Dr. Darina Sedláková, riaditeľka WHO SR, Ing. Eva Kováčová (Liga proti rakovine), Mgr. Kožkovej (Bedeker zdravia) a členiek Ružovej stužky, n.f. s výcvikom samovyšetrenia prsníka a ukážkou a ochutnávkou zdravej výživy (Ing. Lokajová)

2. Príprava výzvy Ministerstva zdravotníctva na kontrolu kvality práce mamografických pracovísk

3. Príprava bannera Ružovej stužky, n.f. - Ing. Gajdošová

 

Marec 2016

1. Vytvorená a schválená Dočasná pracovná skupina Komisie pre kontrolu kvality v rádiológii Ministerstva zdravotníctva pre kontrolu kvality mamografických pracovísk (predsedníčka doc. dr. Lehotská Viera, člen Dr. Kállayová). Na jej podnet realizovaná výzva pracoviskám na stránke Ministersva zdravotníctva od 1.3.2016 – 15.4.2016

2. Účasť na EBCC 10 v Amsterdame:za Europa Donna Slovakia a Ružová stužka n.f. Dr. Kállayová, Ing. Lokajová, akcie sa zúčastnili aj Mgr. Eva Bacigálová a Dr. Markéta Derdáková (www.amazonky.sk)

 

Apríl 2016

1. Rozhovor pre rádio Regina a Slovenský rozhlas o zdraví a prevencii 1.4.2016

2. 14.4. o l5 hod prednáška pre študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka na témuVčasná diagnostika a skríning rakovinz prsníka, situácia na Slovensku, realizácia prevencie rady a skúsenosti, výcvik samovyšetrenia prsníkov. Za Ružovú stužku n.f a Europa Donna Slovakia dr. Kállayová., Ing. Kozáková, Ing. Reptová

3. 20.4. až 23.4. študijný pobyt na Rádiologickom oddelení Masarykovho Onkologického ústavu na Žlutom kopci 7, Brno, Česká republika za účelom poznania organizácie práce na skríningovom mamografickom pracovisku dr. Kállayová

4. 27.4. Schôdza výboru Ružová stužka n.f.,Europa Donna Slovakia: príprava  vernisáže výstavy, príprava na akciu v Prahe, príprava na spoluprácu s Alianciou žien Čechy, odsúhlasenie správy pre Europa Donna International za r. 2015

 

Máj 2016
1. 5.mája o 19 hod. večerné vysielanie TV Markíza na tému Prevencia rakoviny prsníka, gény a rakovina prsníka. dr. Kállayová

2. 15. mája podpísaná dohoda Ružová stužka n.f. ED Slovakia s Komisiou MZd Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne o dotlači vzdelávacích a propagačných materiálov s názvom Európska výzva pre zlepšenie radiačnej ochrany v medicíne na nasledujúcich 10 rokov. Dotlač a distribúcia prebehli do 31. mája 2016

3. 20. mája 2016  Akcia Aliance žen Čechy v Prahe s názvom Dokážeš to taky. Počas stretnutia bol vytvorený  podklad pre návrh projektu medzinárodnej spolupráce Višegrádskych krajín / Slovensko, Čechy,
Poľsko / v oblasti problematiky rakoviny prsníka

4. 26. mája 2016 o l4,30 hod. vernišáž 62. výstavy cyklu Umenie, ktoré lieči: Mamičke pre radosť.

5. 31. mája Komisia realizuje prvú kontrolnú návštevu prihláseného mamografického pracoviska. Cieľom kontroly je preverenie úrovne poskytovanej starostlivosti a splnenia podmienok pre vstup do mamografického skríningu