Informácie pre ženy
s rakovinou prsníka

SkriMa

Program pre štatistické vyhodnocovanie práce preventívneho mamografického pracoviska

 

 

Inštalačný súbor SkriMa (zip, 64 MB)

 

Návod na inštaláciu (pdf)

 

 

Ružová Stužka, n.f. pripravila program pre preventívne mamografického pracoviská za účelom monitorovať parametre pracoviska.

 

Program ponúka evidenciu preventívne vyšetrených žien a detailný prehľad realizovaných vyšetrení, ako aj štatistické vyhodnotenie s prehľadom o klientkach a vyšetreniach, ako aj ukazovatele kvality podľa European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis.

 

Program momentálne beží v skúšobnej prevádzke na preventívnom pracovisku PC OÚSA.